Skip to main content
 


3 Ost Zdravotní rizika seniorského věku

Seniorský věk (tj. nad 65 let) s sebou nevyhnutelně nese řadu zdravotních rizik, v nichž se kombinují zdravotní i sociální rizikové faktory. Základním problémem je celkové vyčerpání rezerv a snížení odolnosti, které se označuje jako stařecká křehkost.

Stařecká křehkost
Stařecká křehkost je způsobena stárnutím a chronickou nevratnou degenerací jednotlivých orgánových systémů. Dochází ke snížení výkonnosti CNS (rizika demence, deprese, delirií), pohybového systému (osteoporóza, sarkopenie, artróza, svalová atrofie), roste riziko pádů, často se objevuje dehydratace a podvýživa. V našich zeměpisných šířkách je obvykle přítomna u polypragmazie. Akutní inzult v tomto terénu pak může způsobit náhlé prudké zhoršení stavu, které může končit smrtí. I po zvládnutí akutního inzultu může dojít k trvajícímu zhoršení stavu s narušením sebeobslužnosti, které vyžaduje zdravotně-sociální péči a dlouhodobou rehabilitaci.


Sociální problematika
Sociální problematika je neodlučitelně spjata se stařeckou křehkostí. Řada seniorů žije sama, trpí depresemi a sociální deprivací, nemusí být schopna zvládat běžné denní činnosti – hygiena, strava. V případě zdravotních obtíží může být narušena schopnost přivolat si akutně pomoc.


Nejčastější onemocnění seniorů
Z kardiovaskulárních onemocnění je nejčastější destabilizovaná hypertenze, srdeční selhávání a symptomy ICHS, z onemocnění GIT jsou časté gastroduodenální vředy, z infekčních nemocí se typicky objevují močové a dýchací infekce. Z chorob CNS musíme myslet na Parkinsonovu nemoc, Alzheimerovu demenci (a jiné demence) a CMP. Choroby pohybového aparátu zahrnují zejména artrózu nosných kloubů a fraktury. Z endokrinologických poruch představují problém diabetes mellitus, osteoporóza a poruchy funkce štítné žlázy.

Z nejčastějších klinických příznaků ve stáří můžeme jmenovat, nechutenství, slabost, bolest, dušnost, vertigo a pády.


Řešení situace
Základem je, abychom si specifických zdravotních rizik byli vědomi a snažili se působit preventivně, což znamená:

Kontrola medikace – Měli bychom mít pod kontrolou medikaci, vyhýbat se polypragmazii a předpisu rizikových léků (rizikové lékové interakce, benzodiazepiny, vysoké dávky diuretik, vysoké dávky NSA), na druhou stranu bychom neměli bezdůvodně vysazovat léky s pozitivním efektem, jsou-li indikované (analgetika, statiny, ACE-I, AK terapie).

Výživa – Dostatečná kvalitní výživa a hydratace je důležitá, při známkách podvýživy je nutné pátrat po jejích příčinách a snažit se jí řešit. Základem nutriční podpory u seniorů je sipping.

Pohyb – Pravidelný pohyb je důležitý, ideální je chůze 30 minut 1x denně. V případě potřeby může s rehabilitací v domácím prostředí pomoci domácí ošetřovatelská péče.

Prevence úrazů – V domácnosti jde zejména o prevenci pádů, jinak je důležité pravidelné hodnocení schopnosti řídit motorová vozidla.

Imunizace – Kromě očkování proti tetanu 1x á 10 let se doporučuje 1x ročně vakcinace proti chřipce a od 65 let věku á 5 let očkování proti pneumokokovým infekcím.

Řešení sociální problematiky – Pro řešení sociální problematiky je nutné určení soběstačnosti seniora ve stávajícím prostředí (anamnéza a fyzikální vyšetření) a podle toho včasné rozhodnutí o vhodných opatřeních (domácí ošetřovatelská péče, péče od rodinných příslušníků, denní stacionáře, domovy pro seniory apod.).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů