Skip to main content
 


29 Int Otrava psychofarmaky

Do této skupiny otrav patří především otrava antidepresivy a otrava neuroleptiky, případně sem můžeme zařadit i otravu hypnotiky (otázka č. 27 Int).

Jako vždy platí, že nejprve je nutné zhodnotit stav otráveného a není-li ve zcela urgentním ohrožením života vlivem selhávání základních životních funkcí, je nutné volat ZZS, zjistit přesný čas, množství a typ požitých léků a případně kontaktovat Toxikologické informační středisko.

 

Otrava antidepresivy

Intoxikace antidepresivy jsou často formou intoxikací, velmi často jde o suicidální úmysl. Poněkud se odlišují otravy tricyklickými antidepresivy (I. generace) a antidepresivy novějších generací.


Tricyklická antidepresiva
U tricyklických antidepresiv (např. amitriptylin) se při předávkování objevují anticholinergní příznaky s pocením, suchostí sliznic, mydriázou, hypotenzí a tachykardií, dále bývají přítomny poruchy vědomí a mezi nejnebezpečnější patří projevy kardiální toxicity (arytmie včetně vyšších AV blokád a fibrilace komor).

Intoxikovaný pacient by měl být hospitalizován na monitorovaném lůžku, do 4 hodin od požití může pomoci výplach žaludku, doporučuje se podávání vyšších dávek živočišného uhlí. Případný vznik arytmií se léčí standardními postupy dle jejich typu a závažnosti.


SSRI antidepresiva
SSRI (např. sertralin, citalopram, fluoxetin) blokují zpětné vychytávání serotoninu. Jsou výrazně bezpečnější než tricyklická antidepresiva a nepůsobí kardiotoxicky. Při předávkování působí tlumivě na CNS s rozvojem poruchy vědomí a někdy i křečemi. Někdy se může objevit serotoninový syndrom s pocením, neklidem a vysokou tělesnou teplotou.

Intoxikovaný jedinec musí být opět uložen na monitorovaném lůžku. Výplach žaludku má efekt pouze asi do 1 hodiny od požití, velký význam má podávání živočišného uhlí. Při rozvoji serotoninového syndromu se podává sloučenina dantrolen.


 

Otrava neuroleptiky

Neuroleptika (antipsychotika) jsou pestrou skupinou léčiv, které se podávají u řady psychiatrických onemocnění. Jsou relativně málo toxická a k intoxikaci může dojít spíše v suicidálním úmyslu.

Z nežádoucích účinků při předávkodání se projevují příznaky parkinsonského syndromu (rigidita, zhoršení hybnosti, hypomimie), křeče, dyskineze a poruchy vědomí. Vzácně může vzniknout neuroleptický maligní syndrom s křečemi, hypertermií a rabdomyolýzou.

Antidotum při otravě neexistuje, výplach žaludku má efekt cca 1 hodinu po užití léků. Jinak je nutná monitorace intoxikovaného a případná intubace a řízená ventilace při rozvoji hypoxie. U těžkých intoxikací je možné zahájit akutní hemodialýzu.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů