Skip to main content
 


28 Int Otrava analgetiky a antipyretiky

Otravy analgetiky a antipyretiky jsou o něco méně časté než otravy hypnotiky a antidepresivy. Velmi tragické jsou zejména intoxikace paracetamolem.


Intoxikace paracetamolem
Otravy paracetamolem se objevují spíše v suicidálním úmyslu. Paracetamol je výrazně toxický vůči jaterní tkání a jeho toxicita roste při současném užití alkoholu. Smrtelná dávka může být již cca 10 gramů (tj. 20 tablet o síle 500 mg).

V játrech je paracetamol přeměňován na toxický produkt, který je detoxikován jaterním glutathionem. Po vyčerpání glutathionu dojde k těžkému poškození a nekróze hepatocytů.

Projevy: Klinické příznaky se mohou rozvinout až po více než 12 hodinách. Zpočátku zahrnují trávicí obtíže, nauzeu a zvracení, postupně se ojevují projevy akutního jaterního selhání s ikterem, koagulopatií a jaterní encefalopatií, která může progredovat do obrazu hepatálního komatu.

Postup: Pacient musí být hospitalizován na monitorované lůžko, je nutno pravidelně monitorovat jaterní testy, hladinu bilirubinu, parametry vnitřního prostředí a zejména koagulační parametry. Výplach žaludku má význam do 4 hodin od požití paracetamolu, význam má podání živočišného uhlí. Z antidot se parenterálně nasazují megadávky N-acetylcysteinu. Dle tzv. Kings College kritérií může být indikována akutní transplantace jater.


Intoxikace salicyláty
Otravy salicyláty jsou méně časté. Většina příznaků je gastrointestinálních, může dojít ke krvácení do žaludku nebo střev se vznikem hematemezy, enteroragie, nebo melény. U velkých dávek se objevují i příznaky postižení CNS včetně bolestí hlavy, tinnitu, poruch vědomí a křečí s hyperventilací. Při dobré kvalitě vědomí má i po delší době význam výplach žaludku a u velmi těžkých intoxikací je možné provést hemodialýzu.


Intoxikace opiáty
Otrava opiáty může být suicidální, ale někdy je důsledkem jejich zvýšeného příjmu při silné bolesti, nebo jako předávkování u drogově závislého. Příznaky zahrnují nevolnost, zvracení, poruchy vědomí, miózu a útlum dechového centra, který může postiženého usmrtit. Hospitalizace na monitorovaném lůžku se sledováním základních životních funkcí je samozřejmostí, u těžších forem otravy je indikováno podání antidota naloxonu (0,2-4 mg i.v.). Útlum dechového centra s hypoxií může být indikací k intubaci a řízené ventilaci.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů