Skip to main content
 


27 Ost Klimakterium

Klimakterium je období v životě ženy, které je spojeno s prudkým poklesem koncentrace estrogenů v důsledku vyhasínání funkce vaječníků. Typickou dobou jeho rozvoje je věk 45-50 let. Důsledkem je narušení a následné vymizení menstruačního cyklu a vznikem celé řady nepříjemných symptomů (klimakterický syndrom).

Poslední menstruace v životě ženy se označuje jako menopauza a období po této události se nazývá postmenopauza. Klimakterium ovšem začíná již před menopauzou s postupným vyhasínáním ovariálních funkcí a jeho začátek nelze přesně stanovit.


Příčiny
Příčinou menopauzy je v drtivé většině případů fyziologické vyhasínání funkce vaječníků (viz. výše). Předčasná menopauza ovšem může souviset s tzv. předčasným ovariálním selháním, nebo s chirurgickým odstraněním vaječníků.


Projevy
Typickými vegetativními příznaky jsou nadměrné pocení a nepříjemné návaly horka, které zhoršují kvalitu spánku. Z psychických obtíží se vyskytuje zvýšená podrážděnost a někdy i únava. U řady žen se objevuje dlouhodobé depresivní ladění.

Pokles koncentrace estrogenů způsobuje atrofii pohlavních orgánů, jejich sliznice a řady měkkých tkání. Důsledkem je svědění při atrofické vaginitidě a atrofii vulvy, inkontinence moči a zvýšené riziko prolapsu pochvy při atrofii pánevního dna.

Poměrně významné jsou metabolické důsledky klimakteria, kdy nedostatek estrogenů zvyšuje riziko osteoporózy a progrese aterosklerózy s kardiovaskulárními komplikacemi (zejména ICHS).


Terapie
Jedinou efektivní terapií je hormonální substituce, méně účinnou alternativu představují prostředky alternativní medicíny kombinované s antidepresivy u depresivních projevů. Při hodnocení obtíží samozřejmě musíme vzít v potaz i primárně nemedicínskou problematiku obtíží u ženy v klimakteriu (osamostatnění a odchod dětí z domácnosti, nemoci, či úmrtí partnera, omezení pracovní výkonnosti apod.).

Systémová hormonální substituce je indikována u vegetativních obtíží a jako prevence osteoporózy. Obvykle spočívá v podávání menších dávek estrogenu a gestagenu. Podávání může být přerušované, kdy se objevuje slabé krvácení, nebo kontinuální. Samotný estrogen je méně vhodný, protože vede k hyperplazii endometria a zvýšení rizika karcinomu endometria.

Lokální hormonální substituce přichází v úvahu u atrofické vaginitidy, kdy se estrogeny (bez gestagenu) aplikují intravaginálně.

Hlavní kontraindikací hormonální substituce je karcinom prsu a hluboká žilní trombóza (aktivní, či v anamnéze) a stavy po ischemické cévní mozkové příhodě.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů