Skip to main content
 


27 Int Otrava hypnotiky

Otrava hypnotiky patří mezi časté formy perorálních otrav v suicidálním úmyslu. Naštěstí většinou nejde o vysoké dávky, které by způsobily přímé ohrožení života. U většiny používaných hypnotik je totiž velmi široké rozmezí mezi účinnou a toxickou dávkou.

Do skupiny hypnotik patří tři generace sloučenin – barbituráty (fenobarbital), benzodiazepiny (diazepam, alprazolam, midazolam, flunitrazepam) a novější generace hypnotik (zolpidem a zopiklon). Nejčastěji dochází k intoxikaci benzodiazepiny, v řadě případů jde o kombinaci s alkoholem.


Příznaky: Intoxikace benzodiazepiny vyvolává poruchu vědomí, většinou je přítomna somnolence, spavost a setřelá řeč, u těžší intoxikace může být i sopor a koma. U intoxikovaného člověka je riziko útlumu dechového centra a snadnější aspirace.


Postup: Při intoxikaci je nutné zhodnotit celkový stav otráveného (GCS) a nejsou–li známky akutního ohrožení života, voláme ZZS a případně kontaktujeme Toxikologické informační středisko.

Výplach žaludku je možný pouze při dostatečném vědomí postiženého a má smysl cca do 1 hodiny po požití, poté již nemá velký význam. Kromě toho je možné podávat živočišné uhlí ke snížení absorpce účinné látky z GIT. Základem terapie je pobyt na monitorovaném lůžku s kontrolami vědomí a saturace kyslíku. U těžších otrav benzodiazepiny s komatem je indikováno podání antidota flumazenil (Anexate 0,2 mg i.v.) V případě hypoxie a bezvědomí bez reakce na antidotum může být nutná intubace a dočasná řízená ventilace.

U dlouhodobě působících barbiturátů (fenobarbital) může mít při vážnější intoxikaci význam hemodialýza a alkalizace moči, která urychlí jejich vylučování z organizmu.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů