Skip to main content
 


27 Dif Hematurie

Hematurie patří mezi časté příznaky a většinou souvisí s poměrně banálními infekcemi močových cest. Na druhou stranu je nutné mít na paměti i výrazně nebezpečnější příčiny tohoto stavu.

Hematurii můžeme rozlišit na makroskopickou a mikroskopickou. U mikroskopické hematurie platí, že červené zabarvení moči může způsobit i relativně malý objem krve. U významného krvácení je hematurie typická výskytem krevních koagul.

Pozn: Pseudomakrohematurie znamená červené zabarvení moči bez přítomnosti erytrocytů. Příkladem je hemoglobinurie (např. u významné hemolýzy), myoglobinurie (např. u crush syndromu a rabdomyolýzy), zabarvení potravinami a léky a porfyrie.


Příčiny:

Infekce močových cest – Infekce močových cest (cystitidy, pyelonefritidy) jsou typicky spojeny s nálezem hematurie. Kromě toho bývá přítomna leukocyturie a případně bakteriurie.

Úrazy – Při úrazech břicha a pánve se může objevit krvácení do močových cest ze kterékoliv etáže. Na poranění jsou citlivé ledviny a močový měchýř.

Glomerulonefritidy – S hematurií souvisí tzv. nefritický syndrom (hematurie + hypertenze), který je typický pro akutní glomerulonefritidy (např. poststreptokoková glomerulonefritida). Erytrocyty jsou při průchodu glomerulární membránou charakteristicky deformované (akantocyty).

Intersticiální nefritidy – V tomto případě je hematurie spojena s poškozením ledvinných tubulů, může jít o infekční i neinfekční etiologii.

Tumory ledvin – Maligní tumory ledvin mohou způsobovat chronickou hematurii s anemizací, při hematurii nejasné etiologie je nutné myslet na tuto diagnózu.

Urolithiasa – Urolithiasa způsobuje hematurii při podráždění a poranění sliznice močových cest kamenem, jde o častý nález u renální koliky.

Tumory močového měchýře – Hematurie je typicky přítomna i u časnějších forem karcinomu močového měchýře. Při trvající hematurie nejasného původu musíme na tuto diagnózu vždy myslet.

Onemocnění prostaty – Hematurie může doprovázet akutní i chronické prostatitidy a méně často některé formy karcinomu prostaty.

Antikoagulační terapie – Při antikoagulační terapii bývá hematurie relativně snadno zjištěna i bez nálezu jasného konkrétního zdroje. Na druhou stranu AK terapie zvyšuje tendenci k hematurii i u výše zmíněných etiologických stavů.

Cave: U žen může nález krve v moči být zcela fyziologicky nalezen při menstruaci.


Postup: Základem je anamnéza (ptáme se na další obtíže, u ženy zjišťujeme přítomnost menstruace) a fyzikální vyšetření (pohmat břicha a tapottement). Z krevních náběrů nás nejvíce zajímají renální parametry, CRP a KO, při podezření na onemocnění prostaty je vhodné vyšetřit PSA.

Samotné vyšetření moči lze provést orientačně testačním papírkem, přesnější je vyšetření močového sedimentu a kultivační vyšetření moči.

Ze zobrazovacích metod je na prvním místě nativní RTG břicha (lithiaza) a UZ břicha, indikovat je možné i vylučovací urografii. Především při podezření na onemocnění močového měchýře je vhodné použít endoskopické vyšetření – cystoskopie. V případě podezření na glomerulonefritidu může nefrolog indikovat provedení biopsie ledvin.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů