Skip to main content
 


20 Ost Asepse, antisepse, dezinfekce a sterilizace

Asepse znamená naprostou nepřítomnost mikroorganizmů a choroboplodných zárodků včetně bakterií, virů a spór. Postupy vedoucí k asepsi označujeme jako sterilizaci.


Antisepse znamená soubor opatření k likvidaci většiny mikrobiálních původců nákaz a je prováděná pomocí dezinfekce.


Dezinfekce znamená soubor postupů, které ničí většinu choroboplodných mikroorganizmů a rozdělujeme ji v zásadě ji na fyzikální a chemickou. Podle účinnosti ji rozdělujeme na částečnou (hubí aktivní formy mikroorganizmů) a plnohodnotnou (hubí i klidové formy mikroorganizmů).

Z fyzikálních metod dezinfekce se používá var a případně některé formy záření (UV záření na operačních sálech). Někteří autoři do fyzikálních metod řadí i používání drénů.

Chemickou dezinfekci obvykle používáme lokálně při narušení integrity kůže (chirurgický řez, vpich injekce, poranění apod.), při některých povrchových zánětech (oční a ušní záněty – silně zředěný vodný roztok kyseliny borité) nebo v rámci zajištění operačního pole před zákrokem. Vnitřní podávání chemických dezinfekčních činidel se většinou neprovádí!

Prostředky chemické dezinfekce: Persteril (kyselina peroctová), Ajatin, Jodizol, Septonex, peroxid vodíku, kyselina boritá, alkoholy apod.


Sterilizace
Jde o soubor náročnějších postupů než je dezinfekce, které mají vést k naprosté likvidaci všech mikroorganizmů, tedy i nepatogenních – sterilizace se týká zejména opakovaně používaných chirurgických a jiných nástrojů. Výsledkem správně provedené sterilizace má být asepse. Sterilizace sama o sobě nemusí vést k odstranění odumřelých mikroorganizmů, které pak mohou fungovat jako pyrogeny – odstranění vyžaduje další metody (např. Destilace, filtrace). Prostředky sterilizace lze rozlišit na fyzikální a chemické.

Fyzikální sterilizace – používá se var pod zvýšeným tlakem (umožňuje dosáhnout vyšší teploty), horká pára (autoklávy), horký vzduch a ozařování (ionizační záření).

Chemická sterilizace -Využívá se působení formaldehydu nebo etylenoxidu. Celkově je nicméně chemická sterilizace méně účinná než sterilizace fyzikální.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů