Skip to main content
 


19 Dif Zácpa

Zácpa (obstipace) je subjektivní příznak, který trápí podstatnou část populace. Není snadné ji definovat, jde o opakovaný odchod tuhé stolice, který je vnímán nepříjemně. Součástí definice zácpy může být i pocit nedokonalého vyprázdnění a používání manuálních manévrů k usnadnění odchodu stolice.

Primární zácpa
V podstatě hovoříme o prosté funkční zácpě, která je multifaktoriální a není podmíněna přítomností jiného onemocnění. Na jejím vzniku se může podílet nedostatečná hydratace, snížený přísun vlákniny a sedavý životní styl. Primární zácpa je nejčastěji chronická, ale může být i akutní – akutní se typicky objevuje při změně prostředí (cestování).

Sekundární zácpa
Sekundární zácpa souvisí s jiným onemocněním, může být akutní nebo chronická. V těchto případech ji chápeme jako pouhý příznak.

Ileus – Akutní zácpa se vcelku logicky objevuje u ileózních stavů. Kromě zácpy se vyskytují bolesti břicha, nevolnost a zvracení.

Obstrukce střevního lumen – Obstrukce mohou být vrozené (Hirschprungova choroba), nebo získané. Získané obstrukce mohou být intraluminální (zánětlivé a poradiační stenózy, skybala, tumory střeva), nebo extraluminální (adheze, tumory okolních tkání).

Metabolické příčiny – Zácpa může doprovázet například hypotyreózu a hyperkalcémii. Kromě toho se zácpa objevuje u pokročilých forem diabetes mellitus spojených s viscerální neuropatií.

Polékové příčiny – Zácpa se typicky objevuje při užívání opiátů, některých antidepresiv a pochopitelně i při nadužívání léků proti průjmu (antidiaroik).

Psychiatrické příčiny – Zácpa doprovází řadu psychiatrických poruch, jako jsou depresivní stavy.

Onemocnění anální oblasti – Zácpa se objevuje u bolestivých onemocnění anální oblasti, jako jsou vnitřní hemoroidy a anální fissura.


Postup
Akutní zástava odchodu stolice vždy budí dojem na vznik ileu, pacient musí být pozorně vyšetřen (anamnéza, fyzikální vyšetření – palpace, perkuse a auskultace břicha, vyšetření per rectum), v případě podezření na ileus odeslán na chirurgickou ambulanci k dalšímu vyšetření (RTG břicha, jiné zobrazovací metody).

V případě stížností na chronickou zácpu je většinou nutné vyloučit organicitu (krevní náběry včetně minerálů a TSH, UZ břicha pasáž GIT, kolonoskopie). Po jejím vyloučení je terapie dlouhodobá a většinou zahrnuje změnu životního stylu (dostatek tekutin a vlákniny, dostatek pohybu) s případným podáváním léků proti zácpě. Tyto léky mohou fungovat na principu zvýšení osmotické nálože ve střevě (Lactulosa), zrychlení motility střeva (prokinetika), nebo na principu iritačního nebo stimulačního efektu na střevní sliznici (Glycerinové čípky, Guttalax, Regulax).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů