Skip to main content
 


18 Ost Břišní kýly

Břišní kýly jsou častá onemocnění, jde o vakovité vyklenutí části dutiny břišní kryté peritoneem, která může být prázdná, nebo obsahuje břišní orgány (většinou střevní kličku). U kýly rozlišujeme kýlní branku, kýlní vak a kýlní obsah.


Rozdělení břišních kýl

a) Vrozené
b) Získané - Příčinou bývá zvýšený nitrobřišní tlak.

a) Kýly zevní - Vyklenují se přes břišní stěnu, patří sem zejména kýly pupeční, ventrální břišní a tříselné.
b) Kýly vnitřní - Nejsou viditelné zrakem, příkladem jsou brániční kýly (např. hiátová hernie).

a) Kýly volné - Šetrným tlakem lze kýlní obsah reponovat kýlní brankou do dutiny břišní.
b) Kýly ireponibilní - Kýlní obsah nelze reponovat, taková kýla je riziková stran inkarcerace.
c) Kýly uskřinuté - Dochází k uskřinutí některé tkáně dutiny břišní v kýlním vaku, často jde o střevní kličku. V takovém případě vzniká mechanický ileus a ischemizace střeva může vést ke gangréně.


Příčiny vzniku
Získané břišní kýly vznikají v důsledku zvýšeného nitrobřišního tlaku. Příčinami může být časté zvedání těžkých předmětů, chronický kašel a chronická zácpa, rizikovým faktorem u žen je i těhotenství. Zcela specifickým rizikem jsou břišní operace, kdy mohou kýly vznikat v pooperačních jizvách.


Projevy
Kýla je většinou bezpříznaková a pacient si ji může vyhmatat jako nebolestivou měkkou rezistenci. Bolest a ztuhnutí kýly je vždy varovný příznak, který by měl být vyšetřen chirurgem.


Diagnostika
Základem diagnostiky je anamnéza a fyzikální vyšetření. Kýlní vak je v řadě případů dobře vidět (vyklenutí v oblasti břicha nebo třísla, někdy i zvětšení skrota), pohmatem bychom měli určit jeho měkkost a reponibilitu jeho obsahu. V řadě případů se vak kýly zvýrazní, když při palpaci necháme pacienta zakašlat. Ze zobrazovacích metod má význam UZ, při podezření na uskřinutí s rozvojem ileu RTG nativ břicha.


Léčba
Přítomnost břišní kýly je většinou indikací k chirurgické operaci. Jako alternativa se používají kýlní pásy, nicméně ty kýlu nevyléčí. Volné kýly se operují elektivně dle domluvy lékaře s pacientem, ireponibilní kýly by měly být operovány časně a uskřinuté kýly jsou indikací k urgentnímu zákroku jakožto forma NPB. Základem operace je repozice obsahu kýlního vaku a plastika postižené části břišní stěny, často se implantuje speciální síťka.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů