Skip to main content
 


17 Ost Druhy a ošetření ran

Rána znamená narušení integrity kůže a-nebo hlubších tkání. Rozlišit je lze podle mechanizmu vzniku:

a) Zhmoždění – Dochází k dočasnému působení vysokého tlaku, který sice poškodí tkáně, ale nenaruší kožní kryt. Rána bývá bolestivá a jsou přítomny hematomy, nicméně je mizivé riziko vzniku infekčních komplikací.

b) Odření – Jde o povrchové poranění pokožky vlivem těsného kontaktu s tělesem s hrubým povrchem. Po dezinfekci a zakrytí se většinou samovolně zahojí.

c) Tržná rána – K jejímu vzniku je nutná větší působící síla, vzniklá rána má nerovné nepravidelné okraje.

d) Řezná rána – Vzniká tangenciálním pohybem ostrého předmětu po kůži. Mívá hladké okraje a po sešití se dobře hojí, na některých místech může být ovšem spojena s poraněním podkožních cév, nervů a šlach (zápěstí).

e) Sečná rána – Vzniká podobně jako řezná rána, ale bývá vede větší silou. Okraje ran bývají hladké, rizikem je krvácení při poškození hlouběji uložených cév.

f) Bodná rána – Samotná rána nebývá rozsáhlá co do plochy, ale může být spojena s vážným poraněním hluboko uložených orgánů a cévních svazků.

g) Střelná rána – Střelné rány jsou nebezpečné, projektily mohou cestovat po organizmu poměrně nevyzpytatelně a odrážet se od kostních struktur. V řadě případů zůstává projektil v organizmu.

h) Kousnutí – Jde o potenciálně nebezpečné formy ran, zejména jde-li o kousnutí zvířetem. Rány bývají infikované anaerobními bakteriemi, je vždy nutné aktivně zjistit situaci stran profylaxe tetanu. U kousnutí psem nebo jinou šelmou, hlodavcem a netopýrem je nutno myslet i na riziko vztekliny.

i) Ostatní – Do této skupiny patří popáleniny ohněm, elektrickým proudem, chemikáliemi a omrzliny.


Infekce ran
Pro infekci svědčí zarudnutí okrajů ran, bolest, sekreci z rány a někdy i zvýšenou tělesnou teplotu. Za vysoce rizikové musíme považovat rány vzniklé kousnutí zvířetem. Z možných etiologických agens infekce se jedná o stafylokoky a některé anaerobní bakterie (zejména clostridie včetně clostridium tetani). Pokud uplynulo více než 5 let od očkování tetanovým anatoxinem, nebo pokud postižený datum očkování neví, je doporučeno provést přeočkování jednou dávkou anatoxinu i.m (např. Vacteta). Pokud uplynulo více než 10 let od očkování, kromě tetanového anatoxinu se doporučuje podat i tetanický imunoglobulin (např. Tetabulin). U jasně infikovaných ran se podávají antibiotika, oblíbený je zejména klindamycin (Dalacin).


Stavění krvácení
Zevní tepenné krvácení – Je nutná elevace krvácející části těla (je-li to možné) + stisk krvácející tepny v ráně, ideálně si pomoci kapesníkem, nebo částí oblečení. U velkých tepen lze najít tzv. tlaková místa, v nichž lze tepnu tlakovou silou zkomprimovat před místem krvácení. Definitivním řešením v rámci akutní péče je přiložení tlakového obvazu na ránu (krycí vrstva, tlaková vrstva, fixační vrstva). Při trvajícím krvácení ze tří vrstev tlakového obvazu je nutné nasadit škrtidlo se záznamem času jeho nasazení. Již nasazené škrtidlo se nemá uvolňovat.

Zevní žilní krvácení – Krvácející ránu je vhodné opět elevovat, což krvácení omezí, a následně přiložit tlakový obvaz.

Zevní kapilární krvácení – Obvykle postačuje pouze dezinfekce a sterilní krytí rány.

Epistaxe – Doporučen je předklon hlavy, komprese nosních křídel ze stran a přiložení studeného obkladu na kořen nosu. Při trvající epistaxi se zavádí přední, nebo zadní tamponáda.

Krvácení do GIT – Při podezření na krvácející žaludeční vřed se podávají PPI, při podezření na jícnové varixy hemostyptika (terlipresin). Jinak je nutná parenterální hydratace a podání EBR při rozvoji anemie s cílovým hemoglobinem 80-90 g/l. Následně se provádí endoskopická zástava krvácení (opich adrenalinem, nasazení hemoklipu, argon-plazma koagulace, sklerotizace a ligace jícnových varixů apod.).

Vnitřní krvácení – Pokračující vnitřní krvácení je nutné řešit chirurgicky, přesný operační zákrok závisí na typu a rozsahu krvácení. Krvácející cévy se řeší podvazem, elektrokoagulací, na krvácející orgány lze použít speciální tkáňová lepidla, nebo provést jejich resekci (např. splenektomie).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů