Skip to main content
 


16 Dif Pyróza a bolest na hrudi

Problém pyrózy a retrosternální bolesti je velmi důležitý, protože spolu úzce souvisí a tato souvislost má klinické konsekvence.

Pyróza (pálení žáhy) je subjektivně nepříjemně vnímaný bolestivý vjem vznikající v důsledku refluxní nemoci jícnu. Patofyziologickou podstatou tohoto jevu je poškození sliznice jícnu vlivem vtékání žaludečního obsahu do jícnu a poškození sliznice jícnu kyselinou. Problém je, že vzniklá recidivující bolest na hrudi může být zaměněna s kardiovaskulární etiologií obtíží (především ICHS – angina pectoris, IM), či jinými příčinami bolestí na hrudi (viz. otázka č. 1 dif. dg.).


Pyróza vzniká typicky po jídle a po ulehnutí do horizontály, nemá závislost na námaze, charakter je pálivý, začíná v epigastriu a šíří se vzhůru jícnem. U těžších forem esofagitidy může být doprovázena dysfagií, nebo dokonce odynofagií. Velmi často bývají přítomny extraezofageální známky refluxu, jako je suchý dráždivý kašel.

x

Bolesti u ICHS jsou v případě anginy pectoris vázány na námahu a reagují na aplikaci nitroglycerinu. V případě IM jde o trvající šokující bolest s opocením a někdy i dušností, většinou se rozvíjí patologický obraz na EKG a dochází k elevaci kardioenzymů.


Postup: V řadě případů je subjektivní odlišení snadné, když pacient udává pálení žáhy, které jako klasickou bolest na hrudi ani nevnímá. U mladého jedince bez jiných varovných známek (odynofagie, úbytek na váze, známky krvácení do GIT apod.) lze v takovém případě podat PPI a vyčkat na efekt. U starších jedinců, nebo v případě varovných známek je vyšetřením první volby esofagogastroskopie. Při nálezu zánětlivých změn je diagnóza pravděpodobná a nasazujeme PPI, při negativním nálezu je ovšem i tak vhodné nasadit dočasně PPI jakožto výše zmíněný terapeutický test.

Pokud je rozlišení obtížné a pacient si stěžuje na pálivou retrosternální bolest, je nutné nejprve vyloučit akutní IM (EKG, hsTnT), provést echokardiografii a následně se na základě obtíží, celkové rizikovosti a výsledku ECHO rozhodnout o dalším postupu. Je-li pacient rizikový (kuřák, ICHS v RA apod.), nebo je abnormální nález na EKG, či na ECHO, pak je vhodné nejprve vyloučit kardiální etiologii obtíží (tj. provést scintigrafii myokardu nebo koronarografii) a teprve při negativním nálezu došetřovat event. možnost pyrózy.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů