Skip to main content
 


15. Int Status asthmaticus

Astma bronchiale je chronické onemocnění dýchacích cest, které je spojeno s bronchiální hyperreaktivitou a vznikem nárazové reverzibilní obstrukce dýchacích cest. Incidence astmatu narůstá, řada případů je diagnostikována již u dětí a dospívajících. Prevalence dětské populace se odhaduje okolo 10%.

Status astmaticus je nebezpečnou formou exacerbace astma bronchiale, která způsobí protrahovanou dušnost nereagující na běžnou terapii.


Projevy: Status astmaticus se projevuje akutní dušností s anxietou, může být přítomna i cyanóza a zaujímání ortopnoické polohy. Často jsou i distančně slyšitelné zřetelné exspirační pískoty.


Diagnostika: Diagnózu v první chvíli určíme na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření, cenné je orientační vyšetření pulzním oxymetrem. Ve zdravotnickém zařízení je nutné vyšetření krevních plynů k určení závažnosti akutní respirační insuficience (hypoxemie – pO2 pod 8kPa, hyperkapnie – CO2 nad 6kPa).


Terapie: Základem je inhalační aplikace rychle působícího beta-2-mimetika (např. salbutamol - Ventolin), případně ipratropium-bromidu. Je nutné zajištění periferní žíly, parenterální podání kortikosteroidů (např. Solu-Medrol) a včasné zajištění oxygenoterapie. Doplňkovou terapií jsou rychle působící teofyliny (Syntophyllin).


CHOPN x Astma

CHOPN – přirozená reakce dýchacích cest na dráždivé sloučeniny (kouření)
x
Astma – bronchiální hyperreaktivita při kontaktu s jinak běžně snášenými faktory

CHOPN – perzistující obstrukce, chronické obtíže
x
Astma – reverzibilní obstrukce, exacerbace střídající se s epizodami klidu

CHOPN – základem chronické léčby jsou inh. dlouho působící beta-2-mimetika
x
Astma – základ chron. léčby jsou inh. kortikosteroidy (+ dlouho působící beta-2-mimetika)

CHOPN – většinou zvýšená sekrece hlenu
x
Astma – většinou není zvýšená sekrece hlenu

CHOPN – zánětlivý infiltrát je tvořen zejména polymorfonukleáry
x
Astma - zánětlivý infiltrát je tvořen především eozinofily
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů