Skip to main content
 


14 Ost Farmakoterapie v dětském věku - urgentní stavy

Obstrukce horních cest dýchacích
Dexametason 0,3-0,6 mg/kg i.v. nebo i.m.
Adrenalin 5 mg do 5 ml 0,9% roztoku NaCl inhalace nebulizované formy
Oxygenoterapie


Status astmatikus
Inhalace beta-2-mimetik - salbutamol sprej 2-4 vdechy
Metylprednisolon 5-10 mg/kg i.v.
Oxygenoterapie


Bezvědomí a křeče
febrilní křeče – paracetamol 15 mg/kg v první dávce a celkově 50 mg/kg/den
záchvatové stavy – diazepam 5mg p.r. u dětí pod 15 kg a 10 mg p.r. u dětí nad 15 kg


Dehydratace
Ringerův roztok 1/1 rychlostí 20-40 ml/kg/hod


Anafylaktický šok
Adrenalin 0,01 mg/kg i.v. nebo intraoesálně, druhou volbou je i.m. podání
vhodnou alternativou je předpřipravený adrenalin – EpiPen Jr. 150 ug i.m.
Dexametason 1 mg/kg
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů