Skip to main content
 


13 Dif Problém zvracení krve

Zvracení krve (hematemeza) patří mezi dramatické akutní příznaky v medicíně. Praktický lékař se s ním až tak často nesetká a pokud ano, nemá moc možností, jak jej řešit kromě okamžitého kontaktování ZZS.


Příčiny: Klasická hematemeza vzniká v důsledku krvácení do horního GIT, odkud je krev vyzvracena. Nesmíme nicméně zapomenout na to, že může jít o krev spolykanou z vyšších etáží (epistaxe a další ORL krvácení), nebo o krev původně vykašlanou z dýchacích cest (hemoptýza). Níže uvedený výčet příčin hematemezy je řazen podle možné etáže „shora dolů“.

Refluxní nemoc jícnu – Hematemeza souvisí s refluxní chorobou častěji, než by se zdálo. Podkladem hematemezy může být těžká refluxní esofagitida a-nebo vřed vzniklý v jejím terénu.

Tumor jícnu – Tumory jícnu mohou krvácet v případě narušení některé větší cévy růstem tumorózní tkáně. Tento stav je ovšem většinou předcházen jinými příznaky (dysfagie, odynofagie).

Jícnové varixy – Jícnové varixy jsou méně častou, ale obávanou příčinou hematemezy. Krvácení bývá masivní, farmakoterapie samotná většinou k zastavení nevede a je nutná endoskopická intervence. Na krvácení z jícnových varixů je vždy nutné myslet u hematemezy pacienta s cirhózou jaterní.

Mallory-Weissův syndrom – Jedná se o často příčinu zvracení krve, jde o vznik trhliny v GE junkci, která se typicky objevuje během krvácení. Obraz může vypadat dramaticky, ale krvácení obvykle poměrně rychle spontánně ustává.

Žaludeční varixy – Krvácení bývá masivní a špatně zastavitelné, příčinou je portální hypertenze, vyskytují se vzácněji než jícnové varixy.

Cévní malformace – Najdeme je nejčastěji v žaludku. Jde o slizniční teleangiektázie, které se mohou stát zdrojem krvácení. Léčbou první volby je endoskopická APC (argon-plazma koagulace).

Peptický vřed gastroduodena – Jedná se o častou příčinu větší hematemezy, rizikovými faktory vzniku jsou chronický ethylismus, vyšší věk, polymorbidita a užívání NSA.

Tumor žaludku – Většinou má podobu exulcerované tkáně prominující do lumen, která může krvácet. Zástava krvácení může být v některých případech velmi svízelná.

Pozn 1: Bez ohledu na příčinu krvácení je nutné myslet na vliv současně užívané antikoagulační medikace.

Pozn 2: U zvracení tmavého žaludečního obsahu „kávové sedliny“ nemusí jít vždy o krvácení, někdy jde „jen“ o částečně natrávené zbytky potravy v rámci městnavého žaludku.


Postup: U větší hematemeze voláme ZZS, anamnesticky se snažíme zjistit dobu trvání obtíží, přítomné choroby (zejména jaterní cirhóza, alkoholizmus, vředová choroba v anamnéze) a užívanou medikaci (NSA, AK terapie).

Ve většině případů hemateze nejasné etiologie je vhodné aplikovat pantoprazol 80 mg i.v. a pokračovat kontinuálně dávkovačem. Při podezření na varikózní krvácení se opakovaně aplikuje terlipresin. Nutné je zajištění žilního vstupu, infuzní terapie a při výrazném poklesu KO podání EBR s tím, že cílový Hgb je max 80-90g/l. Příliš agresivní transfuzní terapie může způsobit recidivu krvácení. Je-li pacient zaléčen a stabilní, je možné provést endoskopický zákrok s nálezem zdroje krvácení a případně jeho ošetřením (farmakologické, mechanické, termické apod.).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů