Skip to main content
 


12 Ost Močové infekce u dětí, enuréza


Infekce močových cest
Močové infekce u dětí jsou relativně častou problematikou, v kojeneckém období jsou o něco častější u chlapců, pak jsou již s převahou u dívek. Výskyt u dívek dále narůstá v dospívání se zahájením sexuálního života.

Klinické příznaky závisí na věku dítěte. U kojenců a batolat mohou být příznaky nespecifické (nechutenství, neprospívání, zvracení), ve vyšším věku se objevují febrilie, dysurie a při infekci ledvin i bolesti beder.

Základem diagnostiky je anamnéza a fyzikální vyšetření a odeslání vzorku moči na sediment a kultivační vyšetření. Mělo by jít o vzorek středního proudu moči odebraný před zahájením ATB léčby, u kojenců a batolat je k odběru někdy nutné použít speciální nalepovací sáčky. Ze zobrazovacích metod má hlavní význam UZ zaměřený na tkáň ledviny, který pomáhá rozlišit infekci dolních cest močových od pyelonefritidy. Při častějších močových infekcích je vhodné zvážit mikční cystografii k vyloučení VUR.

Terapie je vedena antibiotiky, ta mohou být podávána perorálně i parenterálně. Lékem první volby jsou chemoterapeutika (nitrofurantoin, kotrimoxazol apod.). U akutní pyelonefritidy jsou lékem volby potencované aminopeniciliny a cefalosporiny 2. generace.


Enuréza
Enuréza znamená úniky moči u dítěte, které by již močení mělo mít pod kontrolou. Za hranici se obvykle považuje věk 4-5 let. Vzhledem k faktu, že většina úniků moči je v noci, používá se termín enuresis nocturna.

Rozlišujeme primární enurézu (mikce nebyla nikdy kontrolována) a sekundární enurézu (pomočování následuje po alespoň šestiměsíčním „suchém“ období).

Příčiny: Příčiny mohou být organické (vrozené vývojové vady močových cest, spina bifida), funkční (funkční poruchy močového měchýře) i psychické (stres ve škole, rodinné problémy, rozvod rodičů apod.).

Diagnostika: Základem diagnostiky je anamnéza se zjištěním charakteru obtíží, s dotazem na charakter denních mikcí a zejména s dotazem na sociální problematiku (školní docházka, šikana, konflikty v rodině apod.). Fyzikální vyšetření se soustřeďuje na zevní genitál a lumbosakrální region. Dále je důležité vyšetření moči a UZ močového traktu. Při poruchách mikce lze provést mikční cystouretrografii.

Léčba: Nejsou-li zjištěny další komplikace, jsou důležitá režimová opatření – nepít na noc velké objemy tekutin a před spaním se co nejvíce vymočit. Při známkách psychické poruchy je nutné psychologické vyšetření a sledování. Z farmakoterapie se používá desmopresin (analog antidiuretického hormonu), podává se sublinguálně před spaním.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů