Skip to main content
 


117 Int Druhotné artritidy

Druhotné (sekundární) artritidy jsou skupinou zánětlivých onemocnění kloubů, které se vyskytují v rámci jiného primárního mimokloubního onemocnění. Do skupiny těchto nemocí řadíme psoriatickou artritidu, reaktivní artritidu (včetně Reiterova syndromu), revmatickou horečku, Behcetův syndrom a artritidy u IBD.


1. Psoriatická artritida
Jde o kloubní postižení vznikající u řady pacientů s psoriázou. Ve většině případů se artritida objevuje až s odstupem po kožní manifestaci psoriázy, někdy však může jít o manifestaci první.

Choroba se může projevovat podobně jako revmatoidní artritida, o něco méně častěji však dochází k postižení drobných kloubů ruky. Těžké formy mohou probíhat i pod obrazem ankylozující spondylitidy. Oproti revmatoidní artritidě bývají u psoriatické artritidy často postiženy DIP klouby a chybí revmatoidní faktor. Pochopitelně typickým doprovodným příznakem je přítomnost kožních ložisek psoriázy.

Základem terapie je rehabilitace a užívání NSA, u těžších případů se nasazují silnější imunosupresiva (metotrexát, azathioprin apod.).


2. Reaktivní artritida
Reaktivní artitida je poměrně častý stav, který má podobu neinfekčního zánětu kloubů v rámci imunitních reakcí vzniklých v souvislosti s některými bakteriálními infekcemi. Reaktivní artritidy se typicky objevují po prodělání uretritid (ureaplasma, neisseria gonorrhoeae, ureaplasma) a enteritid (salmonela, campylobacter), postižení jedinci jsou velice často HLA-B27 pozitivní. Typickým klinickým projevem je oligoartritida velkých kloubů dolních končetin, přítomna může být i bolestivá sakroileitida a entezitidy (Achillova šlacha). Kloubní obtíže druhotně nasedají na příznaky infekce močopohlavní soustavy, nebo trávicího traktu.

Pozn: Kombinace neinfekční uretritidy, artritidy a konjuktivitidy se označuje jako Reiterův syndrom.

Základem terapie jsou NSA a případně kortikoidy. Pokud se sérologicky podaří prokázat infekční agens, pak se přeléčuje ATB.


3. Revmatická horečka
Revmatická horečka je stav vznikající po infekci způsobenou streptokokovým agens (např. tonsilitidy, erysipel). Migrující polyartritida je pouze jedním z projevů a bývá doprovázena vznikem podkožních revmatických uzlíků. Závažnější je endokarditida, která může poškodit endokard srdečních chlopní a vyvolat akutní chlopenní insuficienci se srdečním selháváním. V krvi najdeme výrazně zvýšenou hladinu ASLO. Výskyt revmatické horečky významně poklesl s dostupností ATB terapie streptokokových infekcí.


4. Behcetův syndrom
Behcetův syndrom (Behcetova nemoc) je vzácnější imunopatologické onemocnění postihující častěji muže. Příčina není jasná, neinfekční zánět charakteru vaskulitidy postihuje zejména kůži a sliznice (vřídky v ústech a na genitálu), tkáň oka a někdy bývá přítomna i artritida, která mívá podobu oligoartritidy větších kloubů. Těžší formy nemoci mohou způsobit i poškození ledvin a jiných důležitých orgánů.


5. Artritidy u IBD
Jde o kloubní zánětlivá postižení vznikající u ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci. Řadí se mezi extraintestinální projevy, reagují na léčbu IBD a jejich těžké formy se mohou stát indikací zahájení biologické terapie IBD. Základním projevem je oligoartritida větších kloubů končetin.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů