Skip to main content
 


110 Int Urolithiáza

Urolithiáza znamená tvorbu močových kamenů v ledvinách a vývodných cestách močových. Jde o častou problematiku, která postihuje v průběhu života až 10% populace.


Příčiny: Nejčastější konkrementy jsou oxalátové a fosfátové, na druhém místě jsou konkrementy z kyseliny močové. Příčiny zahrnují vyšší věk, zvýšenou koncentraci litogenních faktorů v moči a případně i sníženou tvorbu moči při dehydrataci a snížené glomerulární filtraci při chorobách ledvin. Výskyt kamenů je vyšší při poruchách odtoku moči a močových infekcích. Ze vzácnějších metabolických příčin je nutné zmínit hyperparatyreózu a renální tubulární acidózu.


Projevy: Urolithiáza může být zcela asymptomatická. Nefrolithiáza se může projevovat nepříjemnými bolestmi a tlakem v boku na straně postižené ledviny, při obstrukci pánvičky vznik renální kolika. Ureterolithiáza se projevuje klasickou kolikou se silnými bolestmi vystřelujícími do oblasti třísla až genitálu., které jsou doprovázeny vegetativními příznaky (pocení, nevolnost, zvracení) Cystolithiáza se projevuje nepříjemnými pocity v podbřišku a bolestmi při močení. U řady jedinců s urolithiázou se objevuje hematurie a sekundární močové infekce.


Diagnostika: Diagnóza se stanovuje na základě klinických obtíží, RTG břicha se zaměřením na močové cesty může prokázat rentgen-kontrastní kameny (vápenné oxalátové a fosfátové kameny). Vhodným vyšetřením je UZ břicha k vyloučení dilatace močových cest nad obstrukcí a vzniku hydronefrózy.

Důležité je vyšetření močového sedimentu, pH a případně i mikrobiologická kultivace k vyloučení močové infekce. Krevní náběry jsou cíleny na renální parametry a koncentrace některých potenciálně litogenních sloučenín (Ca, kyselina močová).


Léčba: Při akutní renální kolice se podávají NSA a spasmoanalgetika a zajišťuje se dostatečná hydratace. V případě obstrukce močových cest může být nutné zajištění derivace moči (stent, dočasná nefrostomie). Další postup záleží na velikosti a lokalizaci kamene. Již vytvořené větší kameny lze rozdrtit (mechanicky, laserem, UZ apod.) a extrahovat endoskopicky při ureteroskopii, nebo je možné provést extrakorporální litotrypsi rázovou vlnou (LERV) – kontaindikací LERV je těhotenství, akutní infekce močových cest a koagulopatie. Drobné kameny do cca 5 mm průměru mohou odejít samy, vypuzení je možné usnadnit podáváním alfa-blokátorů.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů