Skip to main content
 


107 Ost Chemoterapeutika

Chemoterapeutika v tomto textu chápeme jako antimikrobiální látky, které byly synteticky připraveny. Jejich účinek je bakteriostatický, nebo přímo baktericidní. Samozřejmě hovoříme-li o chemoterapeuticích v širším slova smyslu, můžeme sem zařadit i cytostatika používaná v terapii malignit.


1. Sulfonamidy – Sulfonamidy byly vynalezeny ještě před rozšířením klasických antibiotik. Narušují bakteriím metabolizmus kyseliny listové a tím mají bakteriostatický efekt. V dnešní době se stále využívají tzv. potencované sulfonamidy, které jsou kombinované s trimetoprimem. Kombinace trimetoprim/sulfamethoxazol se využívá v lécích, jako je Biseptol a Cotrimoxazol. Tyto léky se využívají u infekcí močových cest a u toxoplazmózy, obvykle však nejde o léky první volby.

Zcela speciálním sulfonamidem je sulfasalazin (Sulfasalazin, Salazopyrin), který má protizánětlivé účinky a využívá se u některých autoimunitních chorob (revmatoidní artritida, ulcerózní kolitida apod.). V dnešní době je nicméně nahrazován bezpečnějšími léky obsahujícími sloučeninu mesalazin.


2. Nitrofurany – Nitrofurany jsou poměrně pestrou skupinou sloučenin s antibakteriálním i protiplísňovým účinkem, jejichž zástupci se používají v různých indikacích.

a) Nitrofurantoin (např. Furolin) patří mezi léky první volby u infekcí močových cest.
b) Nifuroxazid (Ercefuryl) je využíván v terapii akutních infekčních průjmů.
c) Nifuratel (Macmiror) se využívá v terapii kvasinkových kolpitid a trichomoniázy.


3. Chinolony – Jedná se o používanou skupinu chemoterapeutik. První generace je nefluorovaná, vyšší generace jsou fluorované. Nesmí se podávat těhotným, kojícím a dětem do 18 let věku.

a) Norfloxacin (např. Nolicin) je využíván u infekcí moč. cest, ale nejde o první volbu.
b) Ciprofloxacin (např. Ciphin) je využíván u celé řady infekčních stavů včetně intraabdominálních infekcí (včetně infekcí biliárního traktu) a infekcí močových cest. Sloučenina je účinná proti anaerobům.


4. Nitroimidazoly – Do této skupiny patří zejména důležitý metronidazol (např. Entizol, Metronidazol). Využívá se v terapii střevních infektů včetně klostridiové kolitidy a je lékem první volby u trichomoniázy.


5. Kloroxin – Používá se zejména jako střevní dezinficiens (Endiaron) při akutních infekčních průjmech. Má široké spektrum účinku proti bakteriím, plísním i prvokům.


6. Některá antituberkulotika – Do této skupiny patří například isoniazid, ethambutol a pyrazinamid. Kombinují se spolu a s antibiotiky v rámci terapeutických režimů TBC.


7. Ostatní chemoterapeutika – Bylo by vhodné zmínit některá antimalarika a pak samozřejmě veškerá chemoterapeutika používaná v onkologické léčbě. Tyto sloučeniny mají výrazný cytotoxický efekt a používají se v terapii maligních tumorů.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů