Skip to main content
 


106 Int Nefrotický syndrom

Nefrotický syndrom je stav, který se projevuje vysokými ztrátami bílkoviny do moče. Hovoříme o něm tehdy, pokud jsou denní ztráty bílkoviny vyšší než 3,5 gramy denně.

Příčiny: Příčinou jsou některá onemocnění renálního parenchymu, která vedou k narušení funkce bazální membrány glomerulu se zvýšenou propustností pro bílkoviny. Typicky jde o pokročilé formy diabetické nefropatie, lupusovou nefritidu, amyloidózu ledvin a některé glomerulonefritidy (nemoc minimálních změn glomerulů, FSGS).


Projevy: Ztráty bílkoviny močí mohou způsobit pokles sérového albuminu s poklesem onkotického tlaku. Důsledkem je vznik periferních otoků (otoky dolních končetin, otoky víček). Ztráty imunoglobulinů zvyšují riziko infekčních komplikací. Nefrotický syndrom je doprovázen hypercholesterolemií a vyšším rizikem tromboembolických komplikací.


Diagnostika: Diagnózu stanovíme na základě vyšetření vzorku moči se zhodnocením množství bílkoviny a přepočtu tohoto množství na 24 hodin. Kromě toho je nutné znát TK, lipidogram, glykemii, hladinu albuminu a minerálů. Vhodné je vyšetření ledvin pomocí zobrazovacích metod a případně provést renální biopsii. Vyšetřování samozřejmě patří do péče nefrologa.


Terapie: Základem je terapie vyvolávající příčiny, je-li to ovšem možné. U nemocného je nutný dostatečný přísun bílkovin, restrikce tekutin a sodíku a pečlivá terapie infekčních stavů. Jako prevence tromboembolických komplikací se podává ASA a v případě jejich vzniku i antikoagulační terapie. Otoky lze léčit kombinací diuretik a podáváním albuminu. Hypercholesterolemie se řeší podáváním statinů. Důležitou součástí terapie jsou ACE-I nebo sartany pro jejich nefroprotektivní a antiproteinurický efekt, přičemž TK nemocných je vhodno udržovat pod 125/75. U imunopatologických onemocnění se podávají imunosupresiva (obvykle se začíná kortikoterapií).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů