Skip to main content
 


104 Int Diabetická noha

Diabetes mellitus je skupina chronických onemocnění, které jsou spojeny s absolutním nebo relativním nedostatkem inzulinu vedoucím k hyperglykémii.
 

Komplikace diabetu


Akutní – ketoacidóza, hyperglykemické osmolární kóma, hypoglykémie

Chronické – souvisí s poškozením tkání při chronickém trvání diabetu
a) mikroangiopatické polyneuropatie, retinopatie, nefropatie
b) makroangiopatické ICHS, iCMP, ICHDKK
c) smíšenédiabetická noha

 

Diabetická noha

Diabetická noha je charakteristická pozdní komplikace diabetu, její četnost je vyšší u nedostatečně kompenzovaných diabetiků.

Příčiny: Na vzniku diabetické nohy se podílí souhra makro- a mikroangiopatických změn u diabetika. Makroangiopatické změny zahrnují zejména akceleraci aterosklerózy a rozvoj ICHDKK. Mikroangiopatické změny zahrnují zejména vznik polyneuropatie, která úzce souvisí se změnami v našlapování, s rozpadem nožní klenby a zvýšenému namáhání některých částí plosky. Přetížení některých kostí může způsobit bolestivý zánět známý jako Charcotova osteoartropatie. Poranění DK si pacient nemusí uvědomit kvůli polyneuropatii, ischemické tkáně DK mají tendenci se hojit a oslabení imunity umožňuje snadnější rozvoj bakteriální infekce.


Projevy: Syndrom diabetické nohy se projeví klinickými příznaky při vzniku defektu na plosce, přičemž nejčastějšími místy pata, plocha pod prsty a sodní plocha palce. Defekty se obtížně hojí a mohou se komplikovat rozvojem bakteriální infekce měkkých tkání s přechodem do gangrény.


Diagnostika: Alespoň orientační zhodnocení stavu DKK je vhodné při každé návštěvě diabetika s cíleným dotazem na příznaky polyneuropatie a s orientačním vyšetřením průchodnosti tepen palpací, 1x ročně je doporučené hodnocení ABI (ankle-brachial index), případně oscilometrické vyšetření.

Wagnerova klasifikace diabetické nohy:

Stupeň 0 – bez porušení kožního krytu, noha s vysokým rizikem ulcerací
Stupeň 1 – noha s povrchovou ulcerací do hloubky dermis
Stupeň 2 – hlubší ulcerace podkoží
Stupeň 3 – hluboká ulcerace s infekcí tkání (flegmóna, abscesy, osteomyelitida)
Stupeň 4 – lokalizovaná gangréna
Stupeň 5 – gangréna celé nohy


Prevence a léčba: Základem prevence jsou výše zmíněné pravidelné kontroly diabetika a péče o DKK. Je nutná volná netlačící obuv, jako prevence poranění je vhodné nosit bavlněné prodyšné ponožky a nechodit naboso. Diabetik by si měl nohy pravidelně prohlížet, aby ihned objevil jakékoliv drobné defekty a rychle je zaléčil (dezinfekce, sterilní krytí, antibiotická mast). Ložiska onychomykózy by měla být časně zaléčena. Součástí preventivních opatření je těsná kompenzace diabetu a přísný zákaz kouření.

Při známkách ICHDKK je vhodné provést CT angiografii a následně terapeutickou angiografii s PTA. Tento postup může pomoci i při hojení defektů.

Při vzniku defektů je nutné provést z nich stěry, pacienta ideálně sledovat v kožní nebo chirurgické (ideálně podiatrické) ambulanci. Základem je odlehčení místa, kde defekt vznikl. Při známkách infekce se podávají systémová antibiotika, defekty se kryjí a pravidelně převazují, provádí se debridement nekrotických hmot a odstraňování hyperkeratóz. Důležité je zajištění tzv. vlhkého hojení ran pomocí hydrogelového a hydrokoloidního krytí ran. Při rozvoji gangrény může být nutná amputace.
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů