Skip to main content
 


1 Ost Zvláštnosti chorob ve stáří

Choroby u seniorů (tj. osob nad 65 let věku) mají svá určitá specifika, která mohou způsobovat diagnostické i terapeutické obtíže. Velké problémy působí zejména polymorbidita seniorů, jejich celková křehkost a abnormity v klinických projevech častých nemocí (uniformní reakce na chorobné stavy a omezení symptomů).

Polymorbidita – Polymobidita je zásadní problém, onemocnění orgánových systémů může zhoršit odolnost vůči základní chorobě a zhoršit její průběh.

Změny symptomatologie – Pro seniory jsou typické velmi slabé symptomy, nebo symptomy zcela chybějící. U infekčních stavů tak mohou být přítomny pouze subfebrilie, nebo je tělesná teplota normální. Bolesti u akutního IM, nebo u zánětlivé NPB mohou být prakticky chybějící. Tyto změny zahrnují i laboratorní vyšetření (u infekcí může být jen lehce zvýšené CRP a někdy chybí leukocytóza).

Uniformní reakce – Polymorbidní senioři bez rezerv mohou na odlišné nemoci reagovat poměrně obdobnými symptomy. Ty zahrnují slabost, pády, dezorientaci a delirantní stavy.

Prudké zhoršení stavu – Jedinec s omezenými rezervami může vypadat prakticky zdravě, ale při nástupu akutní choroby často dochází k rychlému zhoršení.

Sociální komplikace – Řada seniorů žije sama, při zhoršení se nemusí dovolat okamžité pomoci, bez pomoci se často rozvíjí dehydratace.

Vyšší riziko invalidizace – Řada chronických i akutních onemocnění může vést ke ztrátě soběstačnosti a invalidizaci. U chronických chorob jde o proces pozvolný, u akutních nemocí bývá náhlý.


Nejčastější onemocnění seniorů
Z kardiovaskulárních onemocnění je nejčastější destabilizovaná hypertenze, srdeční selhávání a symptomy ICHS, z onemocnění GIT jsou časté gastroduodenální vředy, z infekčních nemocí se typicky objevují močové a dýchací infekce. Z chorob CNS musíme myslet na Parkinsonovu nemoc, Alzheimerovu demenci (a jiné demence) a CMP. Choroby pohybového aparátu zahrnují zejména artrózu nosných kloubů. Z endokrinologických poruch představují problém diabetes mellitus, osteoporóza a poruchy funkce štítné žlázy.


Nejčastější klinické syndromy u seniorů

1. Syndrom nestability s pády – Problematika pádů u seniorů je zpracována v otázce 8-Ost.

2. Syndrom podvýživy – Malnutrice je u seniorů velmi častá, tato problematika je zpracovávána v otázce 9-Ost.

3. Syndrom dehydratace – Senioři nemají tak silný pocit žízně, proto méně pijí a snadněji se dehydratují. Pokud zůstanou po pádu bez pomoci, je dehydratace prakticky jistá.

4. Syndrom demence – Frekvence demence s věkem narůstá, kognitivními poruchami trpí podstatná část jedinců nad 80 let věku. Nejčastější příčinou je Alzheimerova demence, méně často je na vině vaskulární demence, demence s Lewyho tělísky apod.

5. Syndrom inkontinence – U seniorů dominují problémy s inkontinencí moči, častější je u žen, kde se na něm podílí změny v období postmenopauzálním s oslabením svalstva pánevního dna.

6. Sociální syndromy – Zahrnují ztrátu soběstačnosti, sociální izolaci a v některých případech i týrání.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů