Skip to main content
 


1 Int Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, které jsou prováděny u jedince při ztrátě základních životních funkcí, což je zástava dechu a krevního oběhu (a s ním související porucha vědomí).

KPR zahajujeme u jedince, který je v bezvědomí, viditelně nedýchá a nemá hmatný pulz. Někdy je rozhodování těžké, proto v případě nejistoty bychom měli KPR zahájit. Nesmí nás hlavně zmýlit lapavé terminální dechy (gasping) s nepravidelnou frekvencí, které jsou u srdeční zástavy často přítomny.


Zahájení: U dospělého člověka v rychlosti zhodnotíme stav vědomí (oslovením, zatřesením, tlakem na oblast processus mastoideus), přítomnost dechu a pulzu a orientačně bychom měli vyloučit přítomnost cizího tělesa v dutině ústní. Následně voláme ZZS (155) a pak co nejdříve zahajujeme KPR. Pokud je zachránců více, jednáme souběžně. Celou situaci samozřejmě hodnotíme komplexně a KPR zahajujeme pouze tehdy, pokud nám v daném místě nehrozí viditelné nebezpečí.

KPR bez pomůcek u dospělého zahajujeme uložením na záda, záklonem hlavy (není-li podezření na poranění C páteře) a předsunutím brady (zabrání zapadnutí jazyka) a následně zahajujeme nepřímou srdeční masáž 30 kompresemi hrudníku, které střídáme se 2 vdechy z úst do úst (30:2). Ideální počet kompresí je 100-120/min. Při více zachráncích je vhodné se á 1-2 minuty střídat. Takto postupujeme buď do obnovení životních funkcí, nebo do příjezdu ZZS, nebo do naprostého vyčerpání zachránců.

V případě dostupnosti externího defibrilátoru nalepíme elektrody přístroje na hrudník resuscitovaného a dále se řídíme pokyny přístroje. Přístroj sám defibrilační výboj nespustí, ale vyzve k tomu nás stiskem příslušného tlačítka.


Pomůcky: Jednoduché pomůcky zahrnují použití resuscitační roušky, nebo resuscitační masky, na kterou může být nasazen ambuvak. Alternativou je zajištění dýchacích cest laryngeální maskou, nebo teoreticky intubací (zavedení pomocí laryngoskopu) s následným napojením ambuvaku. V případě nemožnosti zajistit dýchací cesty výše zmíněnými metodami, by měl lékař ZZS provést urgentní koniopunkci.

Máme-li klasický defibrilátor, použijeme jej co nejdříve k vyhodnocení EKG křivky resuscitovaného. Při asystolii nebo bezpuslové elektrické aktivitě, podáme 1 mg Adrenalinu i.v. a pokračujeme v klasické KPR. U komorové fibrilace a tachykardie aplikujeme co nejdříve elektrický výboj (u bifázického přístroje 200J). Pokud nedojde k nastolení SR, pokračujeme 30:2, pak další výboj. Po třetím neúspěšném výboji aplikujeme 1 mg Adrenalinu. Po první aplikaci Adrenalinu se další dávka podává za 3-5 minut.


Odlišnosti KPR v dětském věku: V dětském věku se nejprve uvolní dýchací cesty a zahajuje se KPR dýcháním z úst do úst. ZZS je volána akutně, ale tak, aby pokud možno nebyl narušen co nejrychlejší začátek KPR. Důvod je ten, že v dětském věku bývá primární příčina zástavy dechu a oběhu v dýchací soustavě. Frekvence kompresí ku dýchání je 15:2. U kojence se dýchání z úst do úst provádí tak, aby ústa resuscitujícího obemkla ústa i nos dítěte.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů