Perorální intoxikace tvoří podstatnou část příjmů na akutní monitorovaná lůžka a jejich incidence postupně vzrůstá.

Otravy můžeme rozlišit na:
a) suicidální – nejčastěji léky, mohou být kombinované s alkoholem
b) nehody
c) kriminální činy
d) experimentování s návykovými látkami


Přednemocniční péče
Nejprve je nutné zamezit dalšímu pronikání jedu do organizmu (zejména u otrav inhalačních), dále přivolat ZZS, zhodnotit GCS a vitální funkce, při dechově a oběhové zástavě zahájit kardiopulmonální resuscitaci.


Zamezení kontaktu s toxickou látkou
kůže – oplachy vodou 10-15 minut
oči – oplachy vodou, odstranění očních čoček, oplach směrem od vnitřního koutku k vnějšímu
inhalace – odnést postiženého ze zamořeného místa, podat kyslík
perorální otrava – zvážení vyvolání zvracení (viz. níže)

Je-li pacient ve stabilním stavu, máme čas zjistit přesný typ požité sloučeniny a její předpokládané množství. U léků to lze zjistit například podle prázdných platíček nalezených na místě. Postup můžeme ihned konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem (tel. č. 224919293, 224915402).

Je-li pacient při plném vědomí a spolupracuje, lze bezprostředně po požití toxické sloučeniny zvážit vyvolání zvracení, které může pomoci odstranit podstatnou část toxinů z žaludku. Nutno je ovšem myslet na riziko aspirace. Vyvolání zvracení se nedoporučuje u jedinců s poruchou vědomí, po požití kyselin a louhů a p požití olejů a ropných produktů (riziko následné bronchopneumonie).

Hospitalizace je doporučená u každé otravy, nicméně automatická hospitalizace na JIP/ARO nemusí být automatická.


Indikace k přijetí na JIP:
- suicidální úmysl
- poruchy vědomí s GCS pod 12
- arytmie
- kardiorespirační insuficience
- křeče
- hypotenze


Diagnostika
Anamnéza se soustřeďuje na typ, množství a čas užití toxické sloučeniny. Fyzikální vyšetření zahrnuje stanovení GCS, určení stavu a reaktivity zornic, přítomnost základních životních funkcí, TK, TF a tělesné teploty. V nemocničním zařízení je důležité provedení EKG a krevních náběrů (vnitřní prostředí, renální parametry, JT apod.). Toxikologické vyšetření při otravě neznámou látkou lze provést se vzorkem moči, žaludečního obsahu nebo krve.


Celková péče
Je nutné zajistit vitální životní funkce, při respirační insuficienci intubovat a zahájit UPV. Při podezření na aspiraci se podávají antibiotika jako prevence rozvoje pneumonie. Nutné je sledování příjmu a výdeje tekutin, sledování renálních parametrů, jaterních testů, korekce vnitřního prostředí a parenterální hydratace. Při hypotenzi nereagující na prostou volumexpanzi se podávají katecholaminy.


Výplach žaludku
Ideální je do 1 hodiny po požití toxické sloučeniny, u otravy houbami to může být i delší doba. Výplach žaludku je kontraindikován u poruchy vědomí, v takovém případě je teoreticky možný pouze za intubace.


Aktivní uhlí
Vstupně je vhodné podat suspenzi 25-50 gramů aktivního uhlí, což je ideální širokospektré antidotum. Opakovaně lze pak podávat 10 gramů suspenze aktivního uhlí á 4-5 hodin do trávicího traktu. Aktivní uhlí nemá efekt u kyselin a louhů, alkoholu, glykolů, kovů a kyanidů.


Eliminační metody

Forsírovaná diuréza – Má smysl tam, kde jsou toxická látka a její metabolity vylučovány ledvinami. Základem je kontinuální aplikace krystaloidů, rizikem je „přelití“ pacienta s rozvojem plicního edému.

Intermitentní hemodialýza – Je založena na principu filtrace. Je indikována u těžkých otrav metanolem a etylenglykolem a při otravě salicyláty.

Hemoperfuze – Je založena na principu adsorpce a je indikována u těžké otravy tricyklickými antidepresivy do 6 hodin po požití a u otravy amatoxiny.


Antidota
Antidota různými mechanizmy ruší toxický účinek jedovaté sloučeniny. Antidota jsou nespecifická a specifická.

Otrava organofosfáty – atropin
otrava benzodiazepiny – flumazenil
Otrava opiáty – naloxon
Otrava paracetamolem – N-acetylcystein
Otrava metanolem a etylenglykolem – etanol
Otrava mumochůrkou zelenou – G-PNC

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů