Vniknutí cizího tělesa do dýchacích cest označujeme jako aspiraci. Většinou jde o závažný akutní sta, který může ohrozit na životě, z praktického hlediska můžeme odlišit aspiraci pevných těles a aspiraci tekutiny (tonutí), případně aspiraci plynných látek.


Příčiny: K aspiraci cizího tělesa snadněji dochází u narušené koordinace polykání a dýchání (jedinci s poruchami vědomí včetně intoxikací, nepozorní lidé mluvící během jídla, jedinci s neurologickými poruchami polykání). Vyšší riziko je i u patologických spojek trávicího traktu a dýchacích cest (např. tracheobronchiální píštěl) a u chorob jícnu (divertikly, achalasie). Relativně vysoká incidence aspirace je v dětském věku.

Zcela speciální problematikou jsou drobné aspirace vzniklé v rámci refluxní choroby jícnu a aspirace tekutiny při tonutí.


Projevy: Příznaky dosti závisí na typu a množství aspirované látky, dále na jejím chemickém složení, pH a přítomnosti bakterií. Pevné izolované těleso obvykle zapadne do dolních dýchacích cest, nejčastěji do pravého dolního bronchu, tekutina se častěji dostává do obou plic. Nejzávažnějším příznakem je akutní laryngospasmus s akutní asfyxií, která může dotyčného usmrtit.

Jinak běžné příznaky zahrnují usilovný dávivý kašel, chrapot, dušnost a anxietu. Vyřazení podstatné části funkčního parenchymu plic vede k cyanóze. Pokud cizí těleso zcela ucpe některý bronchus, dochází k částečnému kolapsu průdušek za místem uzávěru a vzniká atelektáza. V případě aspirace tělesa obsahujícího bakterie je velký rozvoj následné infekční bronchopneumonie. Při aspiraci žaludečního obsahu vzniká pneumonie chemická, kterou označujeme jako Mendelsonův syndrom. Z toxických látek způsobujících po aspiraci chemické pneumonie jde typicky o benzín a jemu podobné ropné produkty.


Diagnostika: Základem je anamnéza a fyzikální vyšetření. Hodnotíme stav vědomí (GCS) a poslechem plic obvykle zaznamenáme chrůpky, nebo bronchitické fenomény. Cenným a rychlým vyšetřením je pulzní oxymetrie, která ukáže saturaci kyslíku a určí tak orientačně tíži respirační insuficience. Z krevních náběrů nás v akutní fázi nejvíce zajímají parametry vnitřního (Astrup), stran rozvoje pneumonie má význam CRP. Ze zobrazovacích metod je základem běžně dostupný RTG hrudníku, který může ukázat kontrastní tělesa a další související patologie (rozvoj bronchopneumonie, atelektázy apod.). Při aspiraci pevného tělesa do dolních dýchacích cest je indikována bronchoskopie, která dokáže těleso přesně detekovat.

Speciální diagnostickou problematiku představuje vyšetření při podezření na opakované aspirace u refluxní choroby jícnu (gastroskopie, terapeutický test s PPI, pH-metrie jícnu apod.).


Léčba: Člověka při vědomí podporujeme kašli, při rozvoji bezvědomí prohlédneme dutinu ústní a pokusíme se vyjmout jakékoliv viditelné cizí těleso. U kojenců a velmi malých dětí lze k uvolnění dýchacích cest provést Gordonův manévr (dítě položíme na své předloktí tváří směrem k zemi s hlavou níže, než je zbytek těla, a 5x opatrně udeříme dlaní mezi lopatky, poté přetočíme tváří nahoru a 5x komprimujeme hrudník, poté opakujeme), u větších dětí a dospělých Heimlichův manévr (postavíme se za dusícího se, spojíme ruce nad oblasti jeho epigastria a opakovaně zatlačíme).

V nemocničním zařízení je možné provést odsátí aspirátu a podání oxygenoterapie, při poruše vědomí a známkách hypoxie je indikována intubace a UPV. Většinou se podávají parenterálně antibiotika k prevenci a léčbě rozvíjející se pneumonie (cefalosporiny 2. a 3. generace, nebo aminopeniciliny s aminoglykosidy). Pevná tělesa lze z dýchacích cest odstranit pomocí bronchoskopie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů