1. Benigní hyperplasie prostaty

Benigní hyperplazie prostaty znamená nezhoubné zvětšení předstojné žlázy, které může způsobit útlak močové trubice, a vytvořit překážku odtoku moči. Choroba se často vyskytuje u mužů nad 50 let věku.

Příčiny: Existuje více faktorů způsobujících hyperplasii prostaty. Velký význam má působení mužských pohlavních hormonů a pochopitelně rostoucí věk muže. Ve věku 60 let má asi ½ mužů subjektivní potíže při mikci.

Projevy: Zvětšená prostata může zúžit močovou trubici a tím způsobuje poruchy mikce. Základními příznaky jsou opakované močení (zejména noční), přerušovaný proud moči a pocit nedokonalého vymočení. Může dojít i k náhlé dekompenzaci stavu s akutní retencí moči.

Diagnostika: Kromě anamnézy a fyzikálního vyšetření je cenné ultrazvukové vyšetření s určením přibližného objemu prostaty a vyšetření PSA, které koresponduje s velikostí prostaty.

Léčba: V prvních stádiích je pacient pouze sledován a může užívat fytofarmaka. Pokročilejší formy nemoci již vyžadují klasickou farmakoterapii (alfa-blokátory, inhibitory 5-alfa reduktázy, spasmolytika). Základními operačními metodami jsou TURP a otevřená suprapubická prostatektomie.
 


2. Prostatitidy

Prostatitida se vyskytuje až u 15% mužů v mladém věku a většinou jde o její infekční zánět.

Příčiny: U akutní infekční prostatitidy jde zejména o ascendentní infekci z močových cest a častým patogenem je Escherichia coli. Riziko je zvýšené při narušení integrity prostaty, typicky po biopsii prostaty.

Projevy: Akutní prostatitida se projevuje horečkami, zimnicemi a bolestmi v podbřišku, které se často zhoršují při močení. Zánět může způsobit sepsi, nebo se ohraničí za vzniku abscesu. Chronická prostatitida působí nepříjemné chronické obtíže, jako jsou perineální dyskomfort, pobolívání podbřišku a šourku a nepříjemné pocity při mikci, nebo při pohlavním styku.

Diagnostika: Kromě anamnézy a opatrného fyzikálního vyšetření (bolestivost per rectum při akutní prostatitidě) je důležité provedení UZ a krevní odběry (PSA, CRP). Diagnostika chronických forem prostatitidy může být obtížná a někdy si vynutí i biopsii prostaty.

Léčba: Akutní prostatitida se léčí analgetiky, antipyretiky a antibiotiky (beta-laktamy, aminoglykosidy). V případě vzniku prostatického abscesu je indikována jeho evakuace a drenáž. U chronické prostatitidy se kombinují analgetika a ATB na 4-8 týdnů (fluorchinolony, makrolidy). Během terapie prostatitidy se nedoporučuje jízda na kole a pohlavní styk.

 

3. Karcinom prostaty

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější maligní tumory u mužů. Jeho incidence prudce roste s věkem a u 80 letých mužů bývá při pitvách nalezen prakticky vždy (v latentní formě).

Příčiny: Hlavní příčinou je působení mužských pohlavních hormonů na buňky prostaty. Tumory většinou rostou poměrně pomalu a v případě poklesu koncentrace pohlavních hormonů se jejich růst může i zastavit.

Projevy: Tumory prostaty poměrně dlouho rostou asymptomaticky, později mohou způsobovat obtíže neodlišitelné od benigní hyperplasie prostaty (ztížená přerušovaná mikce, časté noční močení apod.). Někdy se může objevit příměs krve v moči, nebo ve spermatu. Generalizovaný karcinom prostaty se může projevovat až bolestmi kostí napadenými metastatickým procesem se snadnějším vznikem patologických fraktur. Jinak bývá přítomen úbytek na váze, nechutenství a celkové chátrání.

Diagnostika: Kromě anamnézy a fyzikálního vyšetření (per rectum) je základem diagnostiky zjištění PSA a UZ vyšetření prostaty. Přesnou diagnózu lze určit biopsií prostaty s vyšetřením vzorku tkáně a výpočtem tzv. Gleasonova skóre k určení agresivity tumoru.

Léčba: U lokalizovaných karcinomů lze provést radikální prostatektomii, nebo terapeutickou RT prostaty. Lokálně pokročilé formy se navíc léčí hormonální terapií (hormonální kastrace podáním LHRH analog), kterou lze podávat i jedincům s generalizovaným onemocněním. Bolestivé kostní metastázy se léčí analgetickou RT, bisfosfonáty nebo radionuklidovou terapií (samarium).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů