Skip to main content

Postupy

Tuto složku jsem si vytvořil pro sebe, abych měl po ruce postupy k různým stavům, se kterými se lékař na interně (relativně) často setkává. Laikům k ničemu nebudou, využít je pochopitelně mohou medici a začínající lékaři-internisté tápající v hromadách léků a vyšetřovacích postupů.

Rád bych ovšem zdůraznil, že a) Tyto postupy se týkají pouze dospělých pacientů, b) Konkrétní postupy se liší v rámci pracovišť, c) Postupy se dále modifikují dle konkrétního pacienta (celkový stav, věk, pohlaví, komorbidity alergie, těhotenství apod.), d) Vyžadují jisté praktické znalosti a schopnost citlivé improvizace.

 

Z toho důvodu nepřebírám odpovědnost za jakékoliv poškození pacienta využitím níže uvedených postupů.

 

Rád bych měl tuto část stránek poněkud oddělenou od zbytku, proto jsou níže uvedené texty propojeny vzájemnými odkazy pouze mezi sebou.

Lékové tabulky


Antibiotika

 

Kardiologie - postupy

 

Angiologie - postupy

 

Nefrologie - postupy

 

Gastroenterologie - postupy

Neurologie - postupy

Plicní - postupy

Infekce - postupy

Metabolizmus - postupy

Ostatní - postupy

 

 

 

 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.