Skip to main content

Zpětné odkazy

Vydělat na zpětných odkazech není zrovna snadné. Pokud však vytvoříte stránky se slušnými ranky a vysokou návštěvností, je to možné.

 

Zpětný odkaz na nějakou stránku může mít formu textovou či to může být obrázek (reklamní banner). Po kliknutí na tento odkaz se otevře cílová internetová stránka, na níž odkaz směřuje.

 

Význam: Zpětné odkazy mají 2 hlavní významy:

1. Zvýšení ranků - Zpětný odkaz na jiné stránce, obzvláště je-li obsahově tematicky podobná té vaší vám může zvýšit ranky. Detailnější pojednání o nich si přečtěte v příslušném článku. Jedná se o hodnoty, které si určují hlavní internetové vyhledavače (Google, Seznam apod). Čím jsou ranky vyšší, tím jsou pro daný vyhledávač stránky atraktivnější a stránky s vyššími ranky bývají na lepších vyhledávacích pozicích.Je otázka, zda nejsou Ranky poněkud přeceňovány, ale zájem o ně prostě je.

 

2. Reklama a zvýšení návštěvnosti - Zpětný odkaz na hezkém místě může na cílové stránky přilákat návštěvníky a je tedy de facto jistou formou reklamy.

 

Zpětné odkazy se nejčastěji vyměňují, některé internetové stránky si je nicméně kupují. Kupovat odkazy musí stránka, která potřebuje návštěvníky a vyšší ranky, ale sama ani jedním nedisponuje. Vzhledem k tomu, že bez návštěvníků a Ranků nemá stránka co nabídnout, nikdo s ní odkaz nevymění a je nutné si odkaz zaplatit.

 

Chcete-li si díky zpětným odkazům něco vydělat, vytvořte si internetové stránky s dobrou návštěvností (nejlépe několik tisíc denně) a snažte se přes vzájemnou výměnu odkazů s jinými stránkami mít i vysoké ranky. Máte-li takto vybavené stránky, časem se vám někdo s nabídkou placeného zpětného odkazu na vašich stránkách ozve. V opačném případě si můžete na internetu podat inzerát, kde nabídnete umístění placeného zpětného odkazu, přičemž je dobré uvést návštěvnost, Ranky a tematické zaměření vašich stránek.

 

Umístění odkazu na stránkách: Přesné umístění na konkrétní stránce není příliš důležité z hlediska Ranků, má však význam z hlediska návštěvnosti. Nikdo neklikne na zpětný odkaz, který se skrývá někde v pravém dolním rohu stránky. Lepší a viditelnější místa proto bývají dražší.

 

Stejně tak záleží, na kterých stránkách je zpětný odkaz umístěn. Může být umístěn jen na stránce hlavní, nebo jen na některých podstránkách. Nejcennější je nicméně zpětný odkaz umístěný současně na hlavní stránce i všech podstránkách webu.

 

Cena je většinou na dohodě, ale nejedná se o nějak závratné sumy. Většinou se v běžných poměrech cena odkazu na hlavní stránce a všech podstránkách pohybuje maximálně ve stovkách Kč za měsíc.