Skip to main content

Zenkerův divertikl

Zenkerův divertikl je výchlipka horní části jícnu lokalizovaná v těsné blízkosti horního jícnového svěrače. Způsobuje dysfagii a v dnešní době se preferuje jeho endoskopické řešení. Více informací najdete v příslušném textu.