Skip to main content

Zdroje

Zde bych rád uvedl zdroje, z nichž čerpám informace pro články o nemocech. Základ v drtivé většině píšu jen tak z hlavy a využívám to, co si pamatuji z přednášek a seminářů na 1. LF UK. Přijde mi proto fér poděkovat tímto všem asistentům, docentům, profesorům a externím pracovníkům, kteří mi přednášeli a kteří mě zkoušeli. Nebylo to vždycky příjemné, ale rozhodně mohu říci, že mi do života hodně dali.
 

Čerpám tedy z informací získaných zejména na těchto ústavech a klinikách: ústav anatomie (prof. Grim), fyziologie (prof. Kittnar), patofyziologie (prof. Nečas), patologie (prof. Povýšil), interní kliniky (prof. Linhart, Merta, Zavoral, Svačina, Homolka), klinika urologie (prof. Hanuš, doc. Dvořáček), klinika gynekologicko-porodnická (prof. Martan), ústav farmakologie (prof. Perlík), dermatovenerologická klinika (prof. Štork), chirurgická klinka (prof. Pafko, prof. Krška, prof. Šváb), klinika infekčních onemocnění (doc. Holub), klinika neurologie (prof. Růžička), KDDL (prof. Zeman), ústav hygieny a epidemiologie (prof. Bencko), onkologická klinika (prof. Petruželka), ústav mikrobiologie a imunologie (prof. Šterzl), ústav biologie a genetiky (doc. Kohoutová) a mnohé, mnohé další. Omlouvám se všem, které jsem do výčtu nezahrnul, nebo jsem na ně pozapomněl.

 

Případné nejasnosti si doplňuji z pregraduálních učebnic, které na naší škole používáme. Místo dlouhého výčtu bych si dovolil celou věc přiblížit jedním obrázkem. Učebnice na fotce mimochodem představují asi tak necelou 1/2 toho, co je nutné se na medicíně naučit (řadu učebnic jsem měl totiž jen vypůjčených a některé jsem již prodal).

 

Úděl medika není tak úplně snadný.

 

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.