Skip to main content

Záducha

Záducha je historické označení pro chorobné stavy spojené s chronickou dušností. V dnešní době by tento termín odpovídal plicním onemocněním, jako je astma a CHOPN, a různými onemocněními srdce.