Skip to main content

Xantomatóza

Jako xantomatózu označujeme mnohočetný výskyt xantomů u daného jedince.