Skip to main content

Xantin

Xantin (xanthin) je sloučenina, která vzniká metabolickým rozkladem purinů. Pomocí enzymu xantinoxidáza se xantin přeměňuje na kyselinu močovou, jejíž zvýšená koncentrace může způsobit dnu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix