Skip to main content

Xantin

Xantin (xanthin) je sloučenina, která vzniká metabolickým rozkladem purinů. Pomocí enzymu xantinoxidáza se xantin přeměňuje na kyselinu močovou, jejíž zvýšená koncentrace může způsobit dnu.