Skip to main content

WPW syndrom

Plný název je Wolff-Parkinson-White syndrom a jde o vrozenou přítomnost nadbytečné nervové dráhy spojující srdeční síně a komory mimo AV uzel. Syndrom se projevuje opakovanými záchvaty pravidelné supraventrikulární tachykardie a bližší informace najdete v příslušném textu.