Skip to main content

Wilmsův tumor

Wilmsův tumor (nefroblastom) je maligní nádor vycházející z embryonální ledvinové tkáně, který se typicky objevuje v dětském věku a v některých případech může být spojen s různými geneticky podmíněnými vadami. Více informací o příznacích, diagnostice a léčbě najdete v příslušném článku.