Skip to main content

Western blot

Western blot (Western blotting) je laboratorní metoda, která slouží k detekci určité bílkoviny, pokud se tato nachází ve směsi více bílkovin. Pomocí elektroforézy je možné rozdělit bílkoviny podle jejich molekulové hmotnosti (či molekulové struktury) a následně takto separované bílkoviny označit pomocí speciálních protilátek.