Skip to main content

Wernerův syndrom

Wernerův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění, které způsobuje vznik předčasných známek stárnutí. První projevy se objevují až v období dospívání, či mladé dospělosti. Předpokládá se, že nemoc souvisí s narušenou funkcí telomerázy.