Skip to main content

Wenckebachova blokáda

Jedná se o poruchu vedení srdečního vzruchu ze síní na komory přes tzv. AV uzel, kterou také označujeme jako blokádu Mobitz I. Na EKG se projevuje postupným prodlužováním vzdálenosti mezi vlnou P a příslušným QRS kmitem, přičemž nakonec jeden QRS komplex zcela vymizí a vlna P je osamocená. Více najdete v textu o AV blokádách.