Skip to main content

Waterhouse-Friderichsenův syndrom

Tento syndrom znamená těžce probíhající sepsi s prokrvácením nadledvin, přičemž jednou ze známým vyvolávajících příčin je infekce meningokokem. U syndromu může dojít k selhání hormonální funkce nadledvin s život ohrožujícími důsledky. Více informací najdete v příslušném textu.