Skip to main content

Warthinův tumor

Warthinův tumor je vzácný benigní nádor postihující tkáň slinných žláz. Histologicky jde o papilární cystadenolymfom. Tumor roste relativně pomalu, je častější u mužů a jen výjimečně u něj dochází k malignímu zvratu.