Skip to main content

Vyšetření ledvin

Ledviny jsou jedním z nejdůležitějších orgánů v těle. Kromě vylučování odpadních látek z těla mají velký vliv na krevní tlak a udržování vnitřního prostředí v organizmu včetně kostního metabolizmu. Z toho důvodu jsou choroby ledvin často velmi závažné, a proto narušení jejich funkce pečlivě vyšetřujeme. K tomu máme řadu vyšetřovacích metod, přímých i nepřímých. Dovolil bych si jmenovat alespoň ty nejpoužívanější.

 

1. Anamnéza a fyzikální vyšetření – U pacienta s podezřením na selhání ledvin se zajímáme o jeho obtíže, které by s funkcí ledvin mohly souviset (příznaky akutního nebo chronického selhávání, příznaky ledvinové koliky, zánětu ledvin, nefrotického syndromu apod.), dále bychom měli znát jeho již diagnostikované choroby a velmi důležité je vědět, jaké léky užívá. Řada léků totiž může funkci ledvin ovlivnit velmi významně. Z fyzikálního vyšetření je důležitý pohmat a poklep ledvin. Za normálních okolností jsou ledviny prakticky nehmatné a nebolestivé.

 

2. Vyšetření krve – Základem je vyšetření tzv. ledvinných (renálních) parametrů, což je koncentrace močoviny (urea) a kreatininu. Tyto dusíkaté sloučeniny jsou ledvinami vylučovány z těla a při akutním nebo chronickém selhání ledvin se jejich množství v krvi zvyšuje. Kromě toho hodnotíme koncentrace některých iontů, které mohou být narušením funkce ledvin ovlivněny – vápník, fosfáty, draslík aj. Vyšetření krevního obrazu má také svůj význam, u chronického selhání ledvin obvykle nalézáme chudokrevnost.

 

3. Vyšetření moči – Moč je tekutina vytvářená ledvinami, a proto její složení může o funkci ledvin mnohé vypovídat. Hustota moči může vypovídat o koncentrační schopnosti ledvin (schopnost zahušťovat moč). Bakterie v moči se mohou vyskytovat v u zánětu ledvin, nález krve v moči může souviset s infekčním zánětem, glomerulonefritidami nebo rakovinou ledviny. Bílkovina v moči může být spojena s řadou nemocí ledvin včetně poškozením ledvin při cukrovce a při glomerulonefritidách.

 

4. Vyšetření filtrační schopnosti ledvin – Toto je velmi důležitý parametr, který vypovídá o schopnosti ledvin filtrovat protékající krev. Jeho jednotkou je objem filtrované tekutiny za určitý čas, typicky mililitry za sekundu [ml/s]. Můžeme jej odhadnout z hodnot močoviny a kreatininu v krvi (nepřesné), nebo se dá z těchto a dalších údajů jako je např. pohlaví, věk a hmotnost vypočítat určitými vzorci (přesnější).

 

Nejpřesněji se však dá vypočítat ze vzorce využívajícího hodnot koncentrace některých sloučenin (např. opět již zmíněného kreatininu) v krvi a v moči sbírané za určitý časový úsek – obvykle sběr moči za 24 hodin. Pacient si z tohoto sběru odebere a do nemocnice k vyšetření donese jen malý vzorek, ale musí si zároveň zapsat, jaký byl celkový objem moči.

 

5. Zobrazovací metody – Ze zobrazovacích metod nejčastěji používáme ultrazvuk a rentgen ledvin. Ultrazvuk zobrazí tkáň ledviny, může zobrazit poruchy odtoku moči z ledvin, ledvinové kameny, ledvinové cysty a nezhoubné i zhoubné národy ledvin. Zkušený lékař může někdy ultrazvukem odhalit i zánět ledvin, to však neplatí vždy. Rentgen ledvin může prokázat kontrastní močové kameny. Při nejasnostech je možné provést dokonalejší CT vyšetření ledvin. Dříve více používanou zobrazovací metodou je i vylučovací urografie, kdy se kontrastní látka podá do žíly a sleduje se její vylučování do moči – zobrazí se tak ledviny i zbytek vylučovací soustavy.

 

6. Ureteroskopie – Toto je urologické vyšetření, kdy se hadička s kamerou zavede močovou trubicí do močového měchýře (cystoskopie) a dále se pokračuje do močovodů. Skrze močovody se může lékař podívat až do ledvinné pánvičky, což je místo do které z ledvinné tkáně odtéká moč. Lékař tímto způsobem může najít nádory a močové kameny v místě ledvinné pánvičky. Vlastní tkáň ledviny se při ureteroskopii nicméně nevyšetřuje.

 

7. Biopsie ledviny – Toto je vyšetření, které se provádí spíše na vyšších pracovištích. Znamená nabodnutí ledviny tenkou jehlou a získání vzorku její tkáně na vyšetření. Provádí se hlavně u zhoršených ledvinných funkcí nejasné příčiny, kdy máme podezření na některou z glomerulonefritid.

 

8. Další vyšetření – Nesmíme zapomenout, že při podezření na ledvinné onemocnění je nutné vyšetřit krevní tlak pacienta a hodnotu glykémie, abychom vyloučili podíl vysokého tlaku nebo cukrovky na poškození ledvin. To jsou totiž v České republice bezkonkurenčně nejčastější původci narušení ledvinných funkci.

 

 

Závěr: U nemocí ledvin přirozeně postupujeme od nejdostupnějších a nejméně zatěžujících metod. Základem je rozhovor s pacientem a fyzikální vyšetření, změření krevního tlaku, krevní náběry, odhad filtrační schopnosti ledvin, vyšetření moči a ultrazvuk (a-nebo rentgen) břicha. Dále postupujeme dle výsledků těchto vyšetření.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.