Skip to main content

Vypracované atestační otázky z všeobecného praktického lékařství


        Neodkladná péče a interní obory (Interní obory komplet ke stažení zde)
 1. Kardiopulmonální resuscitace, bez pomůcek a s jednoduchými pomůckami (doc)
 2. Kraniocerebrální poranění, kontuze, komoce, komplik, diagnoza, transport (doc)
 3. Poranění hrudníku, kontuze, pneumotorax otevřený, uzavřený, ventilový, zlomeniny žeber a poranění páteře (doc)
 4. Poranění břicha a pánve, krytá a otevřená (doc)
 5. Poranění končetin, fraktury, distorze, distenze, luxace, ošetření, transport (doc)
 6. Sdružená poranění, polytrauma (doc)
 7. Popáleniny, první pomoc, odhad prognózy, transport (doc)
 8. Šok, dělení, patogeneze, prevence traumatického šoku (doc)
 9. Anafylaktický šok, klinický obraz a terapie. První pomoc při alerg. reakcích (doc)
 10. Akutní infarkt myokardu, akutní koronární syndrom (doc)
 11. Akutní insuficience levé komory (plicní edém) (doc)
 12. Hypertenzní krize, diagnóza, terapie (doc)
 13. Embolia a. pulmonalis (doc)
 14. Akutní uzávěr končetinové tepny (doc)
 15. Záchvat astmatu bronchiálního, status asthmaticus, rozdíl mezi astmatem a CHOPN, patofyziologický, diagnostický, terapeutický (doc)
 16. Akutní dechová nedostatečnost, cizí těleso v dýchacích cestách (doc)
 17. Spontánní pneumotorax (doc)
 18. Hepatální koma (doc)
 19. Diabetické koma, hyper- a hypoglykemické (doc)
 20. Přehřátí, úpal, podchlazení (doc)
 21. Tonutí ve sladké a slané vodě (doc)
 22. Bezvědomí, základní vyšetření, dif. dg., první pomoc, transport (doc)
 23. Úraz elektrickým proudem (doc)
 24. Křečové stavy (doc)
 25. Stavění krvácení, druhy krvácení (doc)
 26. První pomoc při perorální otravě (doc)
 27. Otrava hypnotiky (doc)
 28. Otrava analgetiky a antipyretiky (doc)
 29. Otrava psychofarmaky (doc)
 30. Otrava alkoholem a metylalkoholem (doc)
 31. Otrava kysličníkem uhelnatým (doc)
 32. Otrava organickými rozpouštědly (doc)
 33. Otrava houbami (doc)
 34. Srdeční insuficience levostranná, akutní a chronická (doc)
 35. Srdeční insuficience pravostranná, akutní a chronická (doc)
 36. Cor pulmonale akutní a chronické (doc)
 37. ICHS, def., patogeneze, klasifikace (doc)
 38. ICHS, rizikové faktory, prevence a posuzování (doc)
 39. Angina pectoris, stabilní a nestabilní (doc)
 40. Akutní infarkt myokardu (doc)
 41. Arytmie a antiarytmika užívaná praktickým lékařem (doc)
 42. Hypertenze, definice, klasifikace, stadia, rizikové faktory, vyšetření (doc)
 43. Terapie hypertenze (doc)
 44. Hypertenzní krize (doc)
 45. Získané srdeční vady (mitrální a aortální), aneurysma aorty (doc)
 46. Varixy dolních končetin, varikózní komplex, žilní insuficience (doc)
 47. Tromboflebitidy a flebotrombózy, včetně otázky hospitalizace (doc)
 48. Onemocnění periferních tepen, zejména AS obliterans DK (doc)
 49. Hypertenze v graviditě (doc)
 50. Synkopa v terénní praxi (doc)
 51. Respirační insuficience, akutní a chronická (doc)
 52. Chronická obstrukční choroba bronchopulmonální, rozdíl mezi astmatem a CHOPN, patofyziologický, diagnostický, terapeutický (doc)
 53. Akutní virová onemocnění HCD (chřipka, parainfluenza, RS viry, coxakie aj.) (doc)
 54. Záněty plic - klasifikace podle etiologie a klinického obrazu, terapie (doc)
 55. Nádory plic a průdušek (doc)
 56. Tbc plic (doc)
 57. Onemocnění pleury a mediastina (záněty a nádory) (doc)
 58. Bronchiální astma, druhy, etiologie, patogeneze, vyšetření (doc)
 59. Terapie a sledování bronchiálního astmatu, vč. lázeňské léčby (doc)
 60. Přístup k pacientovi s recidivujícími infekty dýchacích cest (doc)
 61. Dusící se pacient (doc)
 62. Dyspeptický syndrom akutní i chronický (doc)
 63. Nemoci jícnu (karcinom, divertikly, achalázie, refluxní oesophagitis) (doc)
 64. Peptický vřed žaludku a duodena, terapie, komplikace (doc)
 65. Zánětlivá onemocnění střeva: Crohnova choroba, Colitis ulcerosa (doc)
 66. Nádory tlustého střeva (doc)
 67. Onemocnění konečníku (hemoroidy, fisura, periprokt. absces, píštěl) (doc)
 68. Chronické hepatitidy a cirhóza (doc)
 69. Toxické a polékové poškození jater vč. poškození alkoholem a nádory jater (doc)
 70. Onemocnění žlučníku a cest žlučových (doc)
 71. Záněty a nádory pankreatu (doc)
 72. Dráždivý tračník, (colon irritabile) (doc)
 73. Bacilární dysenterie (doc)
 74. Břišní tyfus a paratyfy (doc)
 75. Salmonelózy (doc)
 76. Enterotoxikózy (doc)
 77. Botulismus (doc)
 78. Infekční hepatitidy (doc)
 79. Infekční mononukleóza (doc)
 80. Parotitis epidemica (doc)
 81. Toxoplazmóza (doc)
 82. Vzteklina (doc)
 83. Meningitidy a meningoencefalitidy (doc)
 84. Herpetické infekce (simplex I, II. zoster) (doc)
 85. Enterobióza (oxyuriáza) (doc)
 86. HIV pozitivita, AIDS, dg, právní aspekty, dispensarizace, léčba, komorbidity (doc)
 87. Borelióza a legionelóza (doc)
 88. Anémie sideropenické (doc)
 89. Perniciózní anémie (doc)
 90. Symptomatické anémie u chron. onemocnění (malignity, infekce, alkoholismus, choroby ledvin) (doc)
 91. Akutní leukémie a chron. myeloidní a lymfatická leukémie (doc)
 92. Myelom (M. Kahler) (doc)
 93. Maligní lymfogranulom (M. Hodgkin) (doc)
 94. Hemofilie, rizika a komplikace (doc)
 95. Trombofilní stavy z pohledu prakt. všeobecného lékaře (doc)
 96. Ateroskleróza a dyslipidemie (doc)
 97. Obezita, definice, rizik. faktory, patogeneze, terapie (doc)
 98. Diabetes mellitus, klasifikace, výskyt, etiologie, patogeneze (doc)
 99. Diabetes mellitus, klin. formy, rizikové faktory, dif. dg. posuz, zdr. výchova (doc)
 100. Diabetes mellitus - terapie (PAD, Inzulin) (doc)
 101. Diabetes mellitus, časné komplikace (hyper- a hypoglykemické koma) (doc)
 102. Diabetes mellitus, pozdní komplikace (doc)
 103. Thyreopatie, thyreotoxická krize (doc)
 104. Diabetická noha a léčba (doc)
 105. Glomerulonefritidy (doc)
 106. Nefrotický syndrom (doc)
 107. Intersticiální nefritidy - klasifikace (doc)
 108. Akutní a chronická pyelonefritida (doc)
 109. Akutní a chron. infekce dolních močových cest včetně negonorhoických uretritid a asymptomatické bakteriurie (doc)
 110. Urolithiáza (doc)
 111. Nádory ledvin, močových cest a mužského pohlavního ústrojí (doc)
 112. Renální insuficience a uremie (doc)
 113. Onemocnění prostaty (doc)
 114. Hydrokéla, balanitidy, fimóza (doc)
 115. Revmatoidní artritida (doc)
 116. Ankylozující spondylartritida (M. Bechtěrev) (doc)
 117. Druhotné artritidy (doc)
 118. Dna a hyperurikemie (doc)


        Okruh ostatní obory
 1. Zvláštnosti chorob ve stáří, nejčastější klinické syndromy
 2. Zvláštnosti farmakoterapie starých nemocných (doc)
 3. Zdravotní rizika seniorského věku (doc)
 4. Možnosti zdravotní, sociální ekonomické, institucionální intervence u seniorů
 5. Problém úbytku intelektových, smyslových a pohybových funkcí
 6. Problém umírání a nevyléčitelných chorob
 7. Inkontinence moči a stolice
 8. Pády starých lidí (doc)
 9. Problém výživy ve stáří
 10. Akutní dušnost v dětském věku, dif. dg., léčebné postupy
 11. Febrilní stavy v dětském věku, komplikace, léčebné postupy
 12. Močové infekce u dětí, enuréza
 13. Bolesti břicha v dětském věku, první pomoc
 14. Farmakoterapie v dětském věku, zejména při urgentních stavech (dávkování základních druhů léků)
 15. Apendicitidy typické a atypické (doc)
 16. Náhlé příhody břišní, definice, klasifikace, klin. obraz, dif. dg. (doc)
 17. Druhy a ošetření ran, rané infekce (tetanus,) a jejich profylaxe, stavění krvácení
 18. Kýly břišní, klasifikace, klin. obraz, dif. dg., komplikace, prac. neschopnost (doc)
 19. Ošetřování dekubitů
 20. Zásady a postupy asepse, antisepse, sterilizace
 21. Mimoústavní porod, první lékařská pomoc (doc)
 22. Komplikace těhotenství, (hyperemesis, eklampsie aj.) (doc)
 23. Komplikace šestinedělí (retence mléka a zánět prsu, laktační psychóza, léky při laktaci) (doc)
 24. Záněty zevních rodidel (absces Bartholiniho žlázy, vulvitis, pruritus a ekzém)
 25. Karcinom hrdla a těla děložního, adnex a prsu, časné přízn. a rizik. faktory (doc)
 26. Dysmenorhea, klin. obraz, dif. dg., terapie (doc)
 27. Klimakterium, symptomatologie a terapie postklimakterického syndromu (doc)
 28. Farmakoterapie v těhotenství (hypertenze, moč. inf., léčba ATB, analgetika) (doc)
 29. Antikoncepce, druhy, vedlejší účinky, spolehlivost (doc)
 30. První pomoc u akutních psychických poruch (doc)
 31. Nejčastější syndromy psychických poruch (doc)
 32. Psychosomatické poruchy, definice, příklady
 33. Duševní poruchy laktace a klimaxu (doc)
 34. Gerontopsychiatrické problémy - změny osobnosti, chování, emoce, stařecká neuróza, paranoia, organický psychosyndrom
 35. Principy psychoterapie a komunikace lékaře s pacientem - obecně
 36. Spolupráce lékaře s rodinou pečující o infaustně nemocného
 37. Spolupráce lékaře s rodinou závislého, psychotického a neurotického pacienta
 38. Sdělení diagnózy infaustního onemocnění (doc)
 39. Psychoterapeutická intervence u sexuálních poruch,matrimoniologie (doc)
 40. Depresivní a úzkostný pacient
 41. Přístup k pacientovi produkujícímu bludy nebo halucinace (doc)
 42. Přístup k agresivnímu a/nebo opilému (doc)
 43. Závislost na alkoholu a návykových látkách (doc)
 44. Poruchy spánku
 45. Pacient s poruchou příjmu potravy (bulimie, anorexie) (doc)
 46. První pomoc při záchvatových onemocněních
 47. Epilepsie, druhy, dif. dg. (doc)
 48. Epilepsie, terapie a posudková hlediska (doc)
 49. Cévní mozkové příhody, klasifikace, etiologie, klinický obraz a vyšetření (doc)
 50. Cévní mozkové příhody - terapie, prevence (doc)
 51. Péče o nemocného po cévní mozkové příhodě, posudková hlediska (doc)
 52. Roztroušená skleróza mozkomíšní, časné příznaky, prognóza (doc)
 53. Demence Alzheimerova a cévního původu, klinické obrazy
 54. Paréza lícního nervu (doc)
 55. Neuralgie (doc)
 56. Polyneuropatie, druhy (senzitivní, motorické), etio alkohol. a metabol. (doc)
 57. Úžinové syndromy (doc)
 58. První pomoc při poranění oka (kontuze, cizí těleso, poleptání, subkonjuktivální hematom) (doc)
 59. Diagnóza a terapie zánětů víček (vč. hordeola a chalazea) a zánětů spojivek (doc)
 60. Glaukom, klinické obrazy, dif. dg., první pomoc a sledování (doc)
 61. Iritidy a iridocyklitidy, klin. obraz a dif. dg. (doc)
 62. Katarakta, klin. obraz a dif. dg. dělení (doc)
 63. Zhodnocení přechodných poruch zraku (jiskření, barevné vjemy v zorném poli, přechodná ztráta zraku) (doc)
 64. Akutní onemocnění ORL oblasti (Meniérova chor., Quinckeho edém, inhalace dráždivých plynů, epistaxe, cizí těleso v nose a v uchu) (doc)
 65. Sinusitidy, vazomotorická rýma, polinóza, desenzibilizační léčba
 66. Angíny, komplikace, indikace k tonsilektomii (doc)
 67. Laryngitidy a epiglotitidy (doc)
 68. Zevní otitidy akutní a chronické (doc)
 69. Otitis media akutní i chronická (doc)
 70. Poškození sluchu hlukem, kritéria choroby z povolání (doc)
 71. Scabies, pediculosis a jiné kožní parazitózy (doc)
 72. Mykotická onemocnění kůže (druhy, výskyt, léčba, dif. diagnostika) (doc)
 73. Impetigo, folliculitis, furunculosis,erysipel (doc)
 74. Veruky, kondylomata, herpes simplex, herpes zoster (doc)
 75. Ekzémy (formy, třídění, terapie), kontaktní alergický ekzém (doc)
 76. Atopický ekzém, solární ekzém, dermatitis varikózní (doc)
 77. Psoriáza klinický obraz, diagnóza, terapie (doc)
 78. Névy a prekancerózy (doc)
 79. Kožní nádory (doc)
 80. Vertebrogenní algický syndrom C - Th páteře, etiologie, diagnostika, terapie
 81. Vertebrogenní algický syndrom LS páteře, etiologie, diagnostika, terapie
 82. Indikace fyzioterapie, individuální tělesná výchova, procedury
 83. Alopecie, typy, etiologie, diagnostika, možnosti terapeutického ovlivnění (doc)
 84. Syphilis (doc)
 85. Kapavka a další pohlavně přenášené nemoci (doc)
 86. Varikózní komplex a bércový vřed
 87. Antihypertenziva - druhy, indikace, rizika (doc)
 88. Farmakoterapie ICHS (doc)
 89. Diuretika v ambulantní praxi - druhy, indikace, rizika (doc)
 90. Terapie nespec. onemocnění dýchacího ústrojí (antitusika, expektorancia, mukolytika, bronchodilatancia)
 91. Psychofarmaka v ambulantní praxi - rozdělení, indikace, rizika
 92. Kortikoidy v ambulantní praxi, indikace, účinky, kontraindikace a nežádoucí účinky
 93. Antikoagulační léčba včetně fibrinolytik, indikace a rizika (doc)
 94. Interakce nejčastěji užívaných léků navzájem (ATB, kortikoidy, antikoagulancia, PAD, tricyklická antidepresiva, salicyláty, aj.)
 95. Interakce léků a potravin včetně alkoholu, kofeinu, nikotinu
 96. Lékové závislosti, hlavní typy, nejčastěji zneužívané léky a odvykací postup
 97. Zásady racionální farmakoterapie, indikace farmakoterapie, polypragmazie, účinná dávka, dávkovací schéma, cesta podání, lékové formy
 98. Nežádoucí účinky, patologické reakce na léčiva, zejména alergické, toxické, tachyfylaxe, hyperergické aj.
 99. Možnosti ambulantní léčby bolesti, druhy, účinky, rizika
 100. Antirevmatika, zejména nesteroidní
 101. ATB, rozdělení, účinky, zákl. skupiny, nežádoucí účinky a rizika, indikace (doc)
 102. Užití ATB u infekcí močových cest
 103. Užití ATB u zánětů dýchacích cest (doc)
 104. Užití ATB u gastrointestinálních infekcí (doc)
 105. Užití ATB v ORL oblasti vč. meningitis (doc)
 106. Lokální ATB léčba (doc)
 107. Chemoterapeutika, užití a indikace (doc)
 108. Léčba průjmu a zácpy
 109. Očkování (povinná a nepovinná) v ordinaci PL
 110. Dezinfekce a sterilizace v praxi obvodního lékaře (stručný přehled o prostředcích a způsobech)
 111. Epidemiologická opatření při závažných infekčních onemocněních (izolace nemocného, opatření v ohnisku nákazy, karanténní opatření, potravinářství)
 112. Financování praxe VPL, , kapitační, výkonová, kombinovaná platba, propočet kapitační platby, možnosti navýšení základní kapitační platby.
 113. Systém primární zdravotní péče v ČR, smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami, vykazování, indikace zdravotnického transportu
 114. Balneoterapie, indikace lázeňské léčby.
 115. Preventivní prohlídka, čím je právně ukotvena, její obsah, frekvence, indikovaná pomocná vyšetření (doc)
 116. Nemoci z povolání (definice, evidence, odškodňování, nejčastější příčiny, typy)
 117. Vznik nestátního zdravotnického zařízení, NZZ, postup, vlastnické a provozní formy – fyzická osoba, právnická osoba, rozdíly, výhody.
 118. Pracovně lékařská péče, její zákonné vymezení, obsah, frekvence, dispensární péče, právní podklad
 119. Indikace laboratorních vyšetření, hematologie, biochemie, hodnocení indikovaných laboratorních vyšetření.
 120. Základní hodnocení EKG křivky (doc)
 121. Očkování, očkovací kalendář od narození, očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře, rozdělení vakcín, možné kombinace očkování.


        Okruh diferenciální diagnostika
 1. Diferenciální dg. bolestí na hrudi (doc)
 2. Diferenciální dg. otoků DK (doc)
 3. Přístup k akutně dušnému pacientovi (doc)
 4. Přístup k chronicky dušnému pacientovi (doc)
 5. Dif. dg. dušnosti (doc)
 6. Hemoptýza, hemoptoe, dif. dg. a první pomoc (doc)
 7. Přístup ke kašli a dif. dg. (doc)
 8. Peptický vřed žaludku a duodena, etio, patofyz, klin. obraz, vyšetř, dif. dg. (doc)
 9. Dif. dg. bolestí v epigastriu a mesogastriu (doc)
 10. Dif. dg. bolestí v hypogastriu (doc)
 11. Dif. dg. ikterů (doc)
 12. Pacient s nauzeou a zvracením (doc)
 13. Problém zvracení krve (doc)
 14. Pacient s krví ve stolici (doc)
 15. Pacient s bolestí při polykání (odynofagie a dysfagie) (doc)
 16. Problém pyrózy a bolesti za sternem (doc)
 17. Problém plynatosti (doc)
 18. Pacient s průjmem (doc)
 19. Pacient se zácpou (doc)
 20. Problém bolesti a-nebo svědění konečníku (doc)
 21. Pacient se škytavkou (doc)
 22. Dif. dg. zvětšených mízních uzlin (doc)
 23. Diabetes mellitus, klin. formy, rizikové faktory, dif. dg. posuz, zdr.výchova (doc)
 24. Přístup k pacientovi s nadváhou (doc)
 25. Přístup k pacientovi s glykosurií a/nebo hyperglykemií (doc)
 26. Dif. dg. hubnutí (doc)
 27. Přístup k hematurii, diferenciální diagnostika hematurií, mikro a makroskopická hematurie, patyfyziol. podklad, diagnostické vodítko, terapeutický postup (doc)
 28. Dif. dg. edémů (doc)
 29. Přístup k nemocnému s poruchou močení (dysurie, inkontinence, nykturie, polakisurie)
 30. Dif. dg. bolestí v rameni
 31. Kulhající pacient (doc)
 32. Pacient s bolestí v kyčli
 33. Pacient s bolestí a/nebo otokem kolene (doc)
 34. Křečové stavy (doc)
 35. Pacient s bolestí v zádech (vč. radikulárního a pseudoradikulárního syndromu)
 36. Pacient s bolestí paty a bolesti v chodidle
 37. Infekční exantém. onemoc. dětského věku, dif. dg., epidemiologie, kalendář očkování
 38. Neprospívající kojenec nebo batole - dif. dg. úvaha (doc)
 39. Dif. dg. lymfadenopatií v dětském a dorostovém věku (doc)
 40. Akutní dušnost v dětském věku, dif. dg., léčebné postupy (doc)
 41. Bolesti břicha v dětském věku, první pomoc (doc)
 42. Mimoděložní těhotenství, klin. obraz, dif. dg. (doc)
 43. Epilepsie, druhy, dif. dg. (doc)
 44. Dif. dg. bezvědomí (doc)
 45. Dif. dg. a terapie bolestí hlavy (doc)
 46. Dif. dg. zarudlého oka (doc)
 47. Dif. dg. bolestivého oka (doc)
 48. Problematika nevidomých, dif. dg. příčin slepoty (doc)
 49. Dif. dg. závratí a tinitu (doc)
 50. Dif. dg. zduření krčních uzlin (doc)
 51. Dif. dg. bolestí v uchu (doc)
 52. Dif. dg. závratí a tinitu (doc)
 53. Dif. dg. bolestí v uchu (doc)
 54. Dif. dg. pruritu (doc)