Skip to main content

VLDL

VLDL znamená „very low density lipoproteins“, což do češtiny překládáme jako „lipoproteiny o velmi nízké hustotě“. Vznikají především v játrech a obsahují vysoké množství triacylglycerolů. Triacylglyceroly obsažené ve VLDL podstupují štěpení na mastné kyseliny, které jsou využívány tkáněmi organizmu. VLDL se tímto procesem postupně mění na IDL a následně na LDL částice.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.