Skip to main content

VLDL

VLDL znamená „very low density lipoproteins“, což do češtiny překládáme jako „lipoproteiny o velmi nízké hustotě“. Vznikají především v játrech a obsahují vysoké množství triacylglycerolů. Triacylglyceroly obsažené ve VLDL podstupují štěpení na mastné kyseliny, které jsou využívány tkáněmi organizmu. VLDL se tímto procesem postupně mění na IDL a následně na LDL částice.