Skip to main content

Virus hepatitidy D

HDV je zkratka viru hepatitidy D. Jedná se o hepatotropní RNA virus, který sám o sobě nemůže způsobit infekci, ale napadá játra postižená virem HBV. Může se jednat o koinfekci HDV a HBV, nebo o nasednutí HDV na již probíhající HBV infekci. Více informací je v textu o žloutence typu D.