Skip to main content

Virus hepatitidy C

HCV je zkratka užívaná k označení viru hepatitidy C. Jde o hepatotropní RNA virus, který se šíří tělními tekutinami včetně krve a může být přenesen z matky na její plod. HCV typicky vyvolává chronickou hepatitidu, která může způsobit řadu komplikací. Více informací najdete v textu o žloutence typu C.