Skip to main content

Velký jazyk - makroglosie

Nález velkého jazyku může být součástí řady chorobných stavů, vrozených i vzniklých za života. Odborně se abnormálně velký jazyk označuje jako makroglosie. Příčin může být celá řada.

 

Příčiny:

 

1. Vrozené stavy – Řada geneticky podmíněných vrozených poruch a syndromů je spojena s makroglosií. Typický je například Downův syndrom. Může jít buď o skutečně zvětšenou tkáň jazyka, o geneticky dané ukládání různých látek v tkáních těla včetně jazyka (vrozené metabolické choroby), či o vrozené deformace dolní čelisti a dutiny ústní, při kterých je jazyk vystrkován vzhůru, a tím se zdá opticky větší.

 

2. Alergická reakce – Náhlé zvětšení jazyka je nepříjemnou a nebezpečnou formou alergie. Obvykle se jedná o alergii na bodnutí hmyzem (zejm. bodnutí včelou či vosou) nebo o alergii na potraviny. Zvětšení je v tomto případě dáno otokem jazyka.

 

3. Amyloidóza – Toto onemocnění je spojené s ukládáním abnormální bílkoviny (amyloidu) v různých orgánech těla. Zvětšení jazyka není pochopitelně hlavním problémem, poškození srdce, ledvin, plic a dalších životně důležitých orgánů je podstatně nebezpečnější.

 

4. Akromegálie - Jedná se o hormonální onemocnění, při kterém dochází u dospělého člověka v podvěsku mozkovém k nadprodukci tzv. somatotropního hormonu (STH). Tento hormon je zodpovědný za růst tkání. U dítěte by vznikl relativně symetrický nadměrný vzrůst (gigantismus). U dospělého vznikne akromegálie, jejíž podstatou je asymetrické zvětšení některých částí těla, zejména okrajových - jazyk, uši, končetiny, penis, apod.

 

5. Rakovina jazyka – Nejedná se o příliš častou formu rakoviny. Více ohroženi jsou kuřáci a lidé s nadměrným příjmem alkoholických nápojů. Tumorózní tkáň může pochopitelně jazyk objemově zvětšit.

 

6. Snížená funkce štítné žlázy – U snížené produkce hormonů štítné žlázy dochází k prosáknutí tkání těla, mimo jiné i jazyka. Výrazně zvětšený jazyk nacházíme u dětí s vrozeně nízkou funkcí štítné žlázy. Dalším příznakem těchto dětí je bohužel značné snížení inteligence (odborně kretenismus).

 

7. Záněty jazyka – Infekční zánět jazyka není až tak častý, může k němu dojít při průniku bakterií povrchovým poraněním (kousnutí se do jazyka). Zánětlivě změněná tkáň je prosáklá, výrazně zarudlá a bolestivá, vyloučit nelze ani vznik hnisavého abscesu. Neinfekční záněty jazyka mohou souviset například s nedostatkem některých živin a vitaminů. Více najdete v příslušném textu.

 

8. Leukémie a lymfomy - U těchto krevních nádorových chorob nelze vyloučit hromadění nádorových bílých krvinek v jazyku, přičemž dochází k jeho zvětšení.

 

 

Projevy: Zvětšený jazyk může vadit při mluvení, postižený jedinec může huhňat. Výrazný a rychlý otok jazyka při alergické reakci může zúžit dýchací cesty a postižený se může snadno udusit.

 

 

Diagnostika: Vrozeně velký jazyk u dítěte spadá do kompetence pediatrů, důležité je potvrzení či vyloučení vrozených vývojových vad. Zvětšení jazyku u dospělého jedince bez jasné vyvolávající příčiny může být diagnostickým oříškem. Nejprve by měly být provedeny krevní náběry (krevní obraz, hormony štítné žlázy, parametry zánětu jako je CRP apod.) a jistě je vhodné nechat pacienta vyšetřit na oddělení ORL (ušní-nosní-krční). V případě trvající nejistoty lze odebrat vzorek tkáně jazyka na histologické vyšetření.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.