Skip to main content

Vegetativní nervový systém

Vegetativní nervový systém je také označován jako autonomní nervový systém. Je součástí periferního nervového systému, funguje nezávisle na naší vůli a je tvořen soustavou nervových vláken a ganglií, které se nachází v řadě tkání. Vegetativní nervový systém řídí například funkci hladké svaloviny, ovlivňuje srdeční frekvenci, krevní tlak, šíři zornic, šíři průdušek, funkci trávicí soustavy aj. Systém rozdělujeme na tzv. sympatikus a parasympatikus.