Skip to main content

Uterus

Uterus je latinský výraz pro dělohu. Tento dutý orgán se silnou svalovou vrstvou je zcela zásadní pro zachování lidského rodu, protože slouží k nidaci oplozeného vajíčka (zygota) a vývoji lidského zárodku. Stěna uteru má tři základní vrstvy – endometrium (vnitřní sliznice), myometrium (vrstva svaloviny) a perimetrium. Dolní část dělohy oddělující uterus od pochvy se označuje jako cervix (děložní hrdlo).

Medici z 1. LF UK znají pojem uterus (v tomto případě spíše Uterus) jako neoficiální označení restauračního zařízení lokalizované na křižovatce mezi děkanátem a Karlovým náměstím :).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix