Skip to main content

Ultrazvuk břicha

Rozhodl jsem se zpracovat základní informace o ultrazvuku břicha. Toto téma mi přišlo vždy zajímavé a snažím se je alespoň v základech naučit. Jako velice nepříjemný fakt jsem zjistil nedostatek dostupné literatury, která by informovala o základech tohoto vyšetření. Proto jsem se rozhodl zpracovat nějaké informace získané od zkušenějších kolegů a z těch několika málo učebnic, které jsem dokázal sehnat. Jde-li o zdroje informací na internetu, tak ty v českém jazyce až do této chvíle prakticky neexistovaly.

 

Texty jsou samozřejmě velice jednoduché a základem je obrazová dokumentace, kterou se mi podařilo (někdy relativně obtížně) sehnat na internetu. Vzhledem k lepší přehlednosti jsem se tyto obrázky dovolil doplnit českými termíny a dalšími značkami, které usnadní orientaci. Texty se věnují čistě internistické problematice ultrazvuku břicha, nezpracoval jsem gynekologickou problematiku ani problematiku dětských ultrazvuků a problematice NPB jsem se pouze přiblížil textem o tekutině v dutině břišní.

 

Najdete zde tyto texty:

 

Umístění sondy

 

 Sonography is sexy :). Zde vidíme základní možnosti umístění sondy. Pod příslušnými

čísly najdete níže na této stránce přibližné obrazy odpovídajících řezů. Vedle snímků

je  naznačen směr nahoře/dole u sagitálních řezů a vpravo/vlevo u transverzálních řezů.

 

Hlavice sondy 

Vpravo Vlevo

(1)

 

 

Hlavice sondy

Nahoře Dole  

(2)

 

 

Hlavice sondy

Vpravo Vlevo

 (3)

 

 

Hlavice sondy

Vpravo Vlevo

(4)

 

 

Hlavice sondy

Nahoře Dole

(5) 

 

 

Hlavice sondy

Nahoře Dole

(6)

 

 

Hlavice sondy

Nahoře Dole

(7)

 

Zdroje:

Matthias Hofer: Kurz sonografie, Grada, 2005

Berthold Block: Průvodce sonografií, Grada, 2003 

 

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.