Skip to main content

Ulcus

Ulcus (též ulkus) je označení pro vřed, což je defekt celistvosti kůže nebo sliznice, který vzniká nedostatečně se hojící nekrózou tkáně. Vřed sliznice je přesněji definován, jde o defekt zasahující do větší hloubky, než je svalová slizniční vrstva (lamina muscularis mucosae). Termín vřed nic neříká o příčinách jeho vzniku, ty mohou být velmi pestré (hypoxie tkáně při horším prokrvení, působení fyzikálních faktorů, růst maligního tumoru a jiné).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix