Skip to main content

Trombus

Trombus je odborný název pro krevní sraženinu, která v organizmu vzniká poměrně komplikovaným mechanizmem z krevních destiček (trombocytů) a sloučeniny fibrinu. Tromby mohou vznikat ve všech částech srdečního oběhu – v tepnách, žilách i uvnitř srdeční oddílů. V případě, že se trombus v místě vzniku odtrhne a je proudem krve zanesen do jiné cévy, kterou ucpe, hovoříme o něm jako o embolu. Stavy se zvýšeným rizikem vzniku trombů označujeme jako trombofilní.